Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Gina Marie Qvale (t.v.) og Kirsten Syvertsen.
Gina Marie Qvale (t.v.) og Kirsten Syvertsen.

- Mange muligheter i BAE-næringen

Gina Marie Qvale og Kirsten Syvertsen representerer Framtidens ledere i BAE-næringen SAMMEN2020. Kirsten er salgssjef for spesialprodukter i Norcem, og Gina Marie er ansatt i Rambøll og jobber i hovedsak med grunnerverv for Fornebubanen.

Annonsørinnhold

I en ny podkast fra SAMMEN2020 forteller de Liv Kari Skudal Hansteen som er leder for strategisk råd i SAMMEN2020, og Jon Sandnes som er leder for BAE-rådet, om hvordan de kom inn i BAE-næringen, hvilke muligheter de ser for unge arbeidstakere, og hvilke råd de har til dagens toppledere.

Sement i blodet
Både Gina Marie og Kirsten sier at ønsket om å skape og bygge er en del av deres DNA, og at veien inn i BAE-næringen føltes naturlig. De påpeker samtidig at næringen åpner for et mylder av karrieremuligheter, også for de som ikke har fått bygg anlegg og eiendom inn med morsmelka.

- Jeg har sement i blodet. Både faren og broren min er tungt involvert i bransjen, så for meg var det en naturlig karrierevei. Men dette er en spennende verdikjede med mange muligheter, også for de som ikke har det i blodet som meg, sier Kirsten.

Gina Marie kommer fra en familie som har gjort valg utenfor boksen som selvstendig næringsdrivende, og er selv opptatt av hvordan BEA-næringen skal utvikle seg. Helhetlig tankegang, mangfold og kommunikasjon mener hun er nøkkelen til suksess.

- Vi snakker om en bransje som sysselsetter over 350 000, er tilgjengelig for alle i hele landet, og der terskelen inn på mange områder er lav. Men det som er ekstra bra er at man kan komme inn et sted, og ut et helt annet. Man kan utvikle seg og bruke sine egenskaper på mange ulike områder innenfor næringen.

Bærekraft er avgjørende
Kirsten og Gina Marie er enige om et kravet om å levere på bærekraft er helt avgjørende for å være attraktiv for unge arbeidstakere. De mener det er bra at næringen gjennom SAMMEN2020 nå har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp med minimum 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030, tilsvarende Norges forpliktelser under Paris-avtalen.

- Vi representerer en stor næring som har et stort ansvar og mange muligheter. Derfor er det flott at man har formulert denne ambisjonen. Spørsmålet toppledere kan stille seg er om bedriftene skal tilpasse seg klimautfordringene, eller omvendt, sier Gina Marie.

Syvertsen påpeker at bærekraft ikke er noe nytt i BAE-næringen, og at det gir gode forutsetninger for å lykkes.

- Omstillingen har foregått over lang tid. Ta bare anlegget for karbonfangst og -lagring i ved Norcem i Brevik. Tanken oppsto i 2004, og nå blir det en realitet.

Vær ærlig om utfordringer
BAE-næringen har mange utfordringer, både når det gjelder bærekraft og klimagassutslipp. Syvertsen påpeker at virksomhetene må være ærlige på hva som er utfordringene, og ikke skyve problemer under teppet.

- Det nytter ikke å prøve å pynte på fasaden, dersom innholdet ikke er bra. Vær heller ærlig på hva utfordringene er, og inviter de unge inn for å finne løsninger, er rådet Kirsten gir til topplederne i næringen.

- Når vi er ærlige om utfordringene kan vi enklere finne løsninger, utfyller Gina Marie.

- I tillegg er det viktig at vi trives når vi er på jobb! Dette gjør vi ofte når vi får brukt evnene våre på best mulig måte, og bidrar til å skape resultater vi er stolt av, legger hun til.

Seminar for framtidens ledere
Sammen skal de nå sette sammen et program for et seminar for Framtidens ledere i BAE-næringen som skal arrangeres på Evolve Arena på Norges Varemesse 11. november.

- Vi vil henvende oss til unge fra alle deler av næringen, og til unge politikere. Vi ønsker å sette sammen et program som kan inspirere våre egne, og øke kunnskapen om næringen i det politiske miljøet. Vi representerer jo Norges største fastlandsnæring, og da er det viktig at vi jobber sammen med politikerne om å finne de beste løsningene, avslutter det to representantene for Framtidens ledere i SAMMEN2020.

Annonsørinnhold
SAMMEN2020

* Etablert av BAE-rådet som et samarbeidsforum for organisasjoner og virksomheter i 2019 * Skal bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår
* Skal posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende, og bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas * Oversikt over deltakere finner du her

Artikler fra SAMMEN2020
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.