Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Liv Kari Eskeland (f.v.) (Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre), Sivert Bjørnstad (Foto: Stortinget) og Liv Kari Skudal Hansteen (Foto: RIF).

Liv Kari Eskeland (f.v.) (Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre), Sivert Bjørnstad (Foto: Stortinget) og Liv Kari Skudal Hansteen (Foto: RIF).

- Grønne løsninger styrker konkurranseevnen for norske bedrifter

Liv Kari Esleland (H) og Sivert Bjørnstad (FrP) har deltatt i samtaler med med RIF-leder og leder for strategisk råd i SAMMEN2020, Liv Kari Hansteen, om det grønne skiftet, og hvordan næringen selv kan ta ansvar for egen utvikling.

AnnonsørinnholdMektig imponert
Eskeland sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er mektig imponert over hvordan BAE- næringen, inkludert små og mellomstore bedrifter, har omfavnet det grønne skiftet og brukt dette til å omstille seg.

– Det er utrolig viktig at næringen, som sitter på kunnskapen, har tatt denne posisjonen. Det er helt avgjørende at den er i front når nye, grønne løsninger utvikles. Politikerne er helt avhengig av at næringen spiller oss gode og bidrar med kunnskap og innsikt når det gjelder hvordan næringen skal nå klimamålene, sier Eskeland.

Sivert Bjørnstad er næringspolitisk talsmann i Frp. Han mener at BAE- næringen selv spiller en viktig rolle i utformingen av fremtidens bygg- og anleggspolitikk. Politikerne skal legge rammer og bevilge penger, men er helt avhengig av at næringen deltar aktivt for å finne løsninger. Dette fordi det er næringen, og ikke politikerne, som vet hvor problemene ligger.

Næringen selv har løsningen
FrPs næringspolitiske talsmann mener at BAE- næringen ikke alltid er den som roper høyest.

- Dette er ikke nødvendigvis negativt, men næringen har alt å tjene på å ta litt mer plass. I kraft av sin størrelse vil næringen bli lyttet til når den sier fra, sier Bjørnstad.

Han legger til at næringen selv som vet hvor skoen trykker. Derfor må de også benytte anledningen, for eksempel når politiske saker er på høring, til å «rope ut».

Begge mener at næringen må være tydelige overfor politikerne, for det er de som vet hvor skoen trykker. Eskeland oppfordrer bransjen til å samkjøre seg, og enes om klare og tydelige budskap, når de lobber mot politikeren.

- Det er enklere for politikerne å stake ut en kurs når man vet at bransjen er omforent.

Lytt til podcastene og hør hvordan Norge og BAE- næringen, også etter pandemien skal fortsette med «grønn utvikling» hvor alle er med.

PS: Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet er invitert til å delta, men de hadde dessverre ikke anledning til å stille.

Annonsørinnhold
SAMMEN2020

* Etablert av BAE-rådet som et samarbeidsforum for organisasjoner og virksomheter i 2019 * Skal bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår * Skal posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende, og bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas * Oversikt over deltakere finner du her

Artikler fra SAMMEN2020
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.