Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Michelle Wright

Michelle Wright

- Det er ikke bærekraftig å rive fullt brukbare bygg

Michelle Wright er sivilarkitekt i Norconsult AS og styreleder for Arkitektbedriftene i Norge. Hun mener at arkitektene har en viktig oppgave i arbeidet med å skape en mer bærekraftig BAE-næring.

Annonsørinnhold

I denne episoden i podkastserien til SAMMEN2020 om BAE-næringen, samtaler hun med leder for RIF, Liv Kari Hansteeen, og tidligere BNL-leder, Jon Sandnes, om arkitektenes rolle i næringen.

Tilbake til antikken
I Norges klimaplan slås det fast at man i større grad må gjenbruke eller bygge om eksisterende bygninger i stedet for å bygge nye.Michelle mener i denne sammenhengen det er viktig å trekke frem antikkens prinsipper for arkitektur, at byggene skal være vakre, varige og funksjonelle.

- Mange av byggene fra den tiden er så vakre at det er helt utenkelig å rive dem. Dermed må man heller se på hvordan de kan gis ny funksjonalitet etter som behovene endrer seg, sier Michelle. Nye bygg må også gis høyere kvaliteter i materialvalg og en særskilt omsorg med tanke på tilpasning og estetikk – her bidrar arkitektene mer enn noen andre med sitt helhetssyn.

De fleste byggene vi trenger står der allerede
Hun sier at vi i dag river bygg som kunne vært gjenbrukt.

- De fleste byggene vi trenger står der allerede, men lysten på å bygge nytt overgår i mange tilfeller ønsket om å bevare. Dermed river vi fullt brukbare ting, uten å ta innover oss de ofte svært interessante momentene som dukker opp i diskusjoner vi BØR ta, alltid Dette er ikke bærekraftig, og vi må se på hvordan vi i større grad kan bevare fremfor å bygge nytt, sier Michelle.

Michelle mener at arkitektene i denne sammenhengen i har en viktig rolle i å utfordre byggherrene.

- Vi arkitekter må utfordre byggherrene med spørsmål om hva bygget skal brukes til, og vise at det mulig å ta vare på det man har. Det finnes en rekke glimrende eksempler på gjenbruk, her gjelder det å være rause med hverandre og fremsnakke de gode prosjektene. Arkitekter kan ta en ledende rolle i å utdanne og lære opp byggherrer – denne muligheten bør vi være oss bevisst.

Annonsørinnhold
SAMMEN2020

* Etablert av BAE-rådet som et samarbeidsforum for organisasjoner og virksomheter i 2019 * Skal bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår * Skal posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende, og bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas * Oversikt over deltakere finner du her

Artikler fra SAMMEN2020
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.