Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Hvordan sikre rask og sikker fremdrift på byggeplasser om vinteren?

Vinteren nærmer seg, og med den kommer de lave temperaturene, som kan sette en stopper for byggingen. Betongstøping blir utfordrende fordi det tar lengre tid å oppnå de nødvendige styrkene for at byggingen skal gå fremover, og dette gjør byggingen ekstra kostbar. Men med den unike styrkeakseleratoren Master X-Seed i betongen kan byggetempoet opprettholdes og dyre forsinkelser unngås.

Annonsørinnhold

Utfordringer på byggeplassen om vinteren
Høsten og vinteren er ofte ensbetydende med krevende værforhold. Snø, is og spesielt temperaturer ved og under frysepunktet kan forsinke byggeprosessen, og i verste fall stanse byggingen helt. Det kan true hele byggeprosjektet.

Et grunnliggende krav til produksjon av betong er å ivareta fasthetsutviklingen. Lave temperaturer om vinteren er dermed et stort problem, siden kulden gjør at herdeprosessen går langsommere. Enda vanskeligere er det å beskytte den ferske betongen mot å fryse til. I denne sammenhengen er tiden før den innledende avbindingen spesielt viktig.

Ofte setter man inne dyre og energiintensive tiltak for å hindre frost og sikre høy tidligfasthet. Slike tiltak omfatter oppvarmede blandestasjoner, oppvarmet forskaling, bruk av høyfast betong eller tilsetning av akseleratorer. Tradisjonelle akseleratorer og frosthindrende midler har imidlertidkun en begrenset og kortvarig virkning.

Sveinar Myklebust

Sveinar Myklebust

Klikk for større versjon

Patentert styrkeakselerator
Problemet kan løses ved å anvendelse av den patenterte styrkeakseleratoren Master X-Seed i betongen - gjerne sammen med et frysepunktnedsettende produkt som MasterSet AC 220. Master X-Seed akselerer herdeprosessen fysisk og gjør den mer forutsigbar. Herdefasen starter på et tidlig stadium der sementhydratisering sørger for den nødvendige varmeutviklingen i betongen. På den måten fortsetter hydratiseringsprosessen på samme måte som under vanlige forhold, også ved lave temperaturer. Samtidig forebygger Master X-Seed de skadelige virkningene av tradisjonelle akseleratorer, som reagerer kjemisk.

Med Master X-Seed kombinert med de superplastifiserende tilsetningsstoffene MasterCO2re, MasterEase eller MasterGlenium oppnår vinterbetong samme sluttfasthet som betong bearbeidet under varme værforhold – med samme utmerkede støpelighet.

– Vi har veldig gode resultater med bruk av Master X-Seed i vinterbetong i Norge og har hatt det i mange år. Faktisk har vi opplevd at kunder har sagt at det ville vært umulig å oppnå den nødvendige betongstyrken og fremdriften i konstruksjonen uten Master X-Seed, sier Sveinar Myklebust, Senior Account Manager & Concrete Technician i Master Builders Solutions.

Eksempel på fastighetsutvikling ved -10 °C

Klikk for større versjon

CO2-reduserende løsning
Siden Master X-Seed gjør det mulig å redusere eller helt unngå oppvarming på byggeplassen, kan energiforbruket spares og dermed kan CO2-utslippene reduseres. Men Master X-Seed gjør det også mulig å minimere sementinnholdet i betongen, noe som også gir CO2-besparelser.

Sondre Pekeberg

Sondre Pekeberg

Klikk for større versjon

– Master X-Seed er, eventuelt kombineret med vår nye superplast MasterCO2re, et tilsetningsstoff til betong som gjør det mulig å redusere sementinnholdet eller klinkerinnholdet i betongen uten at det går på bekostning av tidlig fasthed i betongen. Derfor er Master X-Seed en viktig nøkkel til betydelige CO2-reduksjoner knyttet til betongproduksjon, sier Sondre Pekeberg, Account Manager & Technical Support, Master Builders Solutions.

Les mer om Master X-Seed

Annonsørinnhold
Master Builders Solutions

Master Builders Solutions utvikler teknologiske løsninger for byggebransjen og inspirerer til å bygge bedre og mer bærekraftig. Vi utvikler, produserer og markedsfører betongtilsetningsstoffer, formoljer, herdemidler og sementtilsetninger men også løsninger for tunnelbygging som akseleratorer for sprøytebetong, mikrosement, injeksjonsmiddel, vanntettingsmembraner og mye mer.

Vårt norske kontor og produksjonsanlegg ligger i Sagstua, mens vi har internasjonale utviklingsavdelinger i både Trostberg, Tyskland og Treviso i Italia. Vårt globale hovedkontor, som huser en rekke globale funksjoner, ligger i Mannheim i Tyskland. Vi har virksomhet i 36 land og driver 35 produksjonsanlegg med mer enn 1600 ansatte.

www.master-builders-solutions.com/nn-no

www.linkedin.com/company/master-builders-solutions-/

Artikler fra Master Builders Solutions
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.