Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Mapeis nye FoU-senter for bærekraftig betongteknologi lanserer konseptet Pre-Mixed by Mapei.

Mapeis nye FoU-senter for bærekraftig betongteknologi lanserer konseptet Pre-Mixed by Mapei.

Mapeis nye FoU-senter for bærekraftig betongteknologi lanserer konseptet Pre-Mixed by Mapei

Mapeis nye forskningssenter for bærekraftig betongteknologi leverer allerede banebrytende nyheter! Det nye konseptet har fått navnet Pre-Mixed by Mapei, og er en av Mapeis største lanseringer for økt bærekraft.

Annonsørinnhold

Med Pre-Mixed by Mapei kan gulvavretting og spesialprodukter for understøping, gysing, forankring og fuging ferdigblandes på byggeplass med elektrisk pumpebil.

Lanseringen inneholder nye gulvavrettingsprodukter som har tatt i bruk ny teknologi med betydelig redusert CO2-avtrykk. Produktenes forbedrede CO2-regnskap er dokumentert med miljøvaredeklarasjoner (EPD).

Pre-Mixed by Mapei er et nytt konsept hvor produkter utvikles, produseres og håndteres med lavest mulig klimaavtrykk. Kort oppsummert vil Pre-Mixed by Mapei gi betydelig reduserte klimagassutslipp, reduserte avfallsmengder og økt HMS på byggeplass. Kostnadseffektivitet kan også regnes inn, ikke minst fordi jobben kan utføres raskere med mindre manuelt arbeid.

Pre-Mixed by Mapei-konseptet kan også levere forankring, understøp og denne typen produkter med pumpebil.

Pre-Mixed by Mapei-konseptet kan også levere forankring, understøp og denne typen produkter med pumpebil.

Klikk for større versjon

Gjennomført konsept
– Hele leveransekjeden omfattes av det nye konseptet. Råvarene blir levert til Mapei i Nord-Odal med bruk av utslippsfri logistikk. Produktene kan kjøres rett til byggeplass med elektrisk pumpebil og leveres ut av slange. Produktene leveres med miljøvaredeklarasjoner (EPD), og i tillegg til redusert CO2-utslipp har løsningen flere viktige bærekraftgevinster: Emballasje- og avfallsmengden reduseres vesentlig ved at produktene er ferdigblandet og klar til bruk. Behovet for manuell håndtering av sekker blir borte, og effektiviteten blir betydelig større.

Ettersom produktet allerede er ferdigblandet reduseres også støvmengden på byggeplass – til beste for folk og miljø, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei.

Lanseringen inneholder nye gulvavrettingsprodukter som har tatt i bruk ny teknologi med betydelig redusert CO2-avtrykk. Produktenes forbedrede CO2-regnskap er dokumentert med miljøvaredeklarasjoner (EPD).

Lanseringen inneholder nye gulvavrettingsprodukter som har tatt i bruk ny teknologi med betydelig redusert CO2-avtrykk. Produktenes forbedrede CO2-regnskap er dokumentert med miljøvaredeklarasjoner (EPD).

Klikk for større versjon

Perfekt for større oppdrag
Pre-Mixed by Mapei retter seg mot større oppdrag for avretting av gulv i kontorbygg, leiligheter, parkeringshus, store lokaler for industri- og logistikkvirksomheter, kjøpesentre og butikker. Spesialprodukter for understøping, gysing, forankring og fuging innen bygg, anlegg og infrastruktur er også viktige bruksområder.

– For lanseringen av Pre-Mixed by Mapei-konseptet har vi utviklet ny bindemiddelteknologi og tilsetningsstoffer for lavutslippssementer som oppnår en vesentlig reduksjon i CO2-utslippene sier forsknings- og utviklingssjef Kine Buchholdt Jonassen i Mapei.

– Våre kunder opplever at kravene til bærekraftdokumentasjon skjerpes, og gjennom Pre-Mixed by Mapei får de dokumenterte miljøvaredeklarasjoner samt håndfaste bevis på at de gjør en reell innsats for å redusere negativ miljøpåvirkning, sier produktansvarlig Thomas Nilsen Nordli i Mapei.

Mapeis forskningssenter for bærekraftig betongteknologi

Lokalisert hos Mapei i Nord-Odal, Innlandet. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under annonseringen av planene 4. november 2023.

Er et av Mapeis internasjonale knutepunkter for utvikling av sirkulære og bærekraftige løsninger.

Samlet investering er 127 millioner kroner.

Skal bidra til 450 000 tonn CO2-reduksjon, som tilsvarer 7,5 prosent av den norske fastlandsindustriens pålagte utslippskutt innen 2030.

7-9 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra betongproduksjon. Forskningssenteret er en nasjonal og internasjonal nøkkelressurs for å redusere den negative påvirkningen.

Kontaktinformasjon:

Trond Hagerud
Administrerende direktør
trond.hagerud@mapei.no
+47 915 69 420

Thomas Nilsen Nordli
Produktsjef gulvavretting og belegg
t.nordli@mapei.no
+47 917 66 294

Kine B. Jonassen
FoU-sjef bygg
kine.jonassen@mapei.no
+47 916 44 837

Annonsørinnhold
Mapei

MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. MAPEI i Norge holder til på Sagstua i Nord-Odal kommune, og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet. Våre produkter er laget for å tåle utfordringene i vårt nordiske klima. MAPEI sitt norske forsknings- og utviklingssenter er en viktig ressurs i utviklingen av unike produkter og systemløsninger til det nordiske markedet. I Norge er det ansatt ca. 200 personer og disse bidrar til en omsetning på 1,4 MRD NOK (2022 tall).

* MAPEI i Norge er en del av det internasjonale MAPEI-konsernet, som ble grunnlagt i Italia i 1937. Hvert år investerer MAPEI store deler av sin årlige omsetning i forskning- og utvikling (FoU). Omsetningen i 2022 var 4,0 MRD Euro. Mer enn 12 prosent av Mapeis medarbeidere er aktive innen forskning, utvikling og forbedring. Dette har bidratt til at MAPEI er en av verdens største produsenter i vår bransje. Til sammen er nær 12 000 medarbeidere ansatt i MAPEI i til sammen 102 datterselskap i 57 land.

* Mapei har fokus på å utvikle systemløsninger innenfor alle våre produktlinjer. Vi jobber med de utfordringer som våre kunder har, for så å kunne levere en ferdig løsning.

* Konsernets policy for samfunnsansvar er å knytte sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i et bærekraftig samspill. Økonomisk vekst avhenger av å finne de gode løsningene til beste for samfunnet. Derfor har vi forpliktet oss til å ta vare på naturressursene for fremtiden til kommende generasjoner

* MAPEI er en stor bedrift, og derfor tar vi ansvar for å bidra til å utvikle industrien. Vi engasjerer oss gjennom NHO, Byggevareindustriens Forening og den regionale industriforeningen 7sterke , som vi var initiativtaker til å etablere.

Artikler fra Mapei
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.