Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Fra levering av Nonset 120 SR gysemørtel til Odal vindkraftverk.

Fra levering av Nonset 120 SR gysemørtel til Odal vindkraftverk.

Gir store miljøbesparelser ved levering av mørtler til bygg, anlegg og infrastruktur

Tidligere i år lanserte vi konseptet Pre-Mixed by Mapei fra vårt nye forskningssenter for bærekraftig betongteknologi – en av Mapeis største lanseringer for økt bærekraft noensinne. Her presenterer vi løsninger fra konseptet til bygg, anlegg og infrastruktur som gir store fordeler både på miljømessig- og økonomisk bærekraft.

Annonsørinnhold

Løsningene forenkler logistikken, reduserer emballasjebehovet og ikke minst garanterer riktig kvalitet på produktet. Med Pre-Mixed by Mapei kan spesialprodukter for understøping, gysing, forankring, fuging og gulvavretting ferdigblandes på byggeplass. Også med elektrisk pumpebil.

Pre-Mixed by Mapei er et nytt konsept hvor produkter utvikles, produseres og håndteres med lavest mulig klimaavtrykk. Kort oppsummert vil Pre-Mixed by Mapei gi betydelig reduserte klimagassutslipp, reduserte avfallsmengder og økt HMS på byggeplass. Kostnadseffektivitet kan også regnes inn, ikke minst fordi jobben kan utføres raskere med mindre manuelt arbeid.

Klikk for større versjon

Gjennomført konsept
– Hele leveransekjeden omfattes av det nye konseptet. Råvarene blir levert til Mapei i Nord-Odal med bruk av utslippsfri logistikk. Produktene kan kjøres rett til byggeplass med elektrisk pumpebil og leveres ut av slange. Produktene leveres med miljøvaredeklarasjoner (EPD), og i tillegg til redusert CO2-utslipp har løsningen flere viktige bærekraftgevinster: Emballasje- og avfallsmengden reduseres vesentlig ved at produktene er ferdigblandet og klar til bruk. Behovet for manuell håndtering av sekker blir borte, og effektiviteten blir betydelig større.

Ettersom produktet allerede er ferdigblandet reduseres også støvmengden på byggeplass – til beste for folk og miljø, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei.

Fra levering av Nonset 120 SR gysemørtel til Odal vindkraftverk.

Fra levering av Nonset 120 SR gysemørtel til Odal vindkraftverk.

Klikk for større versjon

Perfekt for større oppdrag innen bygg, anlegg og infrastruktur
Pre-Mixed by Mapei retter seg i tillegg til avretting av gulv, mot større oppdrag der spesialprodukter for understøping, gysing, forankring og fuging innen bygg, anlegg og infrastruktur behøves.

– Vi har hatt et godt samarbeid med vår lokale samarbeidspartner Ruuds Transport AS, som alltid er positive og løsningsorienterte. De har utstyrt pumpebiler med et pumpesystem som gjør det mulig å blande inn ulike tilsetningsstoff i blandeprosessen. Løsningen var grundig testet før oppstart og vi har allerede levert flere hundre tusen kilo spesialdesignet mørtel til ulike prosjekter forteller produktsjef Trond Helgedagsrud i Mapei.

Når Mapei gjør mørtelen klar er kunden garantert riktig blandingsforhold. Selve leveransen med opp- og nedrigging går også raskere, og kunden unngår støving fra blandeplass som sjenerer omgivelsene.

– Dette er et mer miljøvennlig alternativ som sikrer kvaliteten på leveransen og gjør transport og logistikk enklere. Ved å tenke nytt har vi åpnet for en ny og utvidet bruk av pumpebiler og vi kommer til å fortsette med å utvikle dette tilbudet fremover, sier Helgedagsrud.

PRE-MIXED BY MAPEI

Annonsørinnhold
Mapei

Mapeis forskningssenter for bærekraftig betongteknologi

  • Lokalisert i Mapei i Nord-Odal, Innlandet. Statsmininster Jonas Gahr Støre var til stede under annonseringen av planene 4. november 2023.·Er et av Mapeis internasjonale knutepunkter for utvikling av sirkulære og bærekraftige løsninger.
  • Samlet investering er 127 millioner kroner.
  • Skal bidra til 450 000 tonn CO2-reduksjon, som tilsvarer 7,5 prosent av den norske fastlandsindustriens pålagte utslippskutt innen 2030.
  • 7-9 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra betongproduksjon. Forskningssenteret er en nasjonal og internasjonal nøkkelressurs for å redusere den negative påvirkningen.Artikler fra Mapei
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.