Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Kiwas laboratorier utfører flere typer tester for å bestemme byggematerialers egnethet for gjenbruk. Her testes en stålprøve på Kiwas laboratorium på Rygge. (Foto: Kiwa)

Kiwas laboratorier utfører flere typer tester for å bestemme byggematerialers egnethet for gjenbruk. Her testes en stålprøve på Kiwas laboratorium på Rygge. (Foto: Kiwa)

Materialtesting for en grønnere byggebransje

Det grønne skiftet fører til at flere aktører i byggeindustrien setter søkelyset på sirkulærøkonomi og muligheten for gjenbruk. Da blir testing og kvalitetssikring viktig.

Annonsørinnhold

Gjenbruk av byggematerialer kan være en effektiv måte å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling innen bygg og anlegg. Men det er en kjensgjerning at ikke alle byggematerialer kan brukes på nytt uten videre. Det er nødvendig at materialene testes for å sikre at kravene til kvalitet og sikkerhet oppfylles.

Christian Kreyberg Grødal, avdelingsleder for laboratorietjenester i Kiwa, poengterer at gjenbruk eller ombruk av materialer i nye konstruksjoner har visse utfordringer.

- Selv om materialene tilsynelatende er i god stand, kan skjulte skader eller slitasje føre til farlige situasjoner hvis de brukes i nye konstruksjoner uten å testes først. For eksempel kan murstein ha sprekker eller skader som gjør den uegnet for videre bruk. Metall kan ha rust eller korrosjon som gjør det mindre stabilt og mindre motstandsdyktig mot belastninger, forklarer Grødal, og tilføyer:

- I eldre bygg er det ikke alltid at en har dokumentasjon på hvilken type stål som er brukt. For å kunne ombruke dette er det derfor viktig å dokumentere egenskaper til stålet. Det samme gjelder dersom en skal sveise på ukjent stålkvalitet. Ved testing kan en bestemme både mekaniske egenskaper og sveisbarhet til stålet.

Regelverk og standarder
Grødal opplyser at det finnes flere standarder og forskrifter som omhandler gjenbruk av byggematerialer. Han trekker frem fire av dem:

- TEK 17 (Forskrift om tekniske krav til byggverk) stiller krav til at byggverk skal være sikre, helsemessig tilfredsstillende og ha tilstrekkelig levetid. TEK 17 har også en bestemmelse om at byggematerialer som skal gjenbrukes eller ombrukes, må være egnet for dette formålet.

Christian Kreyberg Grødal i Kiwa opplever at flere virksomheter i byggebransjen er interessert i mulighetene som ligger i gjenbruk. (Foto: Kiwa)

Christian Kreyberg Grødal i Kiwa opplever at flere virksomheter i byggebransjen er interessert i mulighetene som ligger i gjenbruk. (Foto: Kiwa)

Klikk for større versjon

- NS 3420 er en norsk standard som blant annet beskriver krav til materialenes tilstand og egenskaper, samt hvilken dokumentasjon som kreves.

- NS-EN 1090 spesifiserer kravene til utførelse av stål- og aluminiumkonstruksjoner. Standarden setter konkrete krav til egenskaper til materialene.

- BREEAM er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for bygninger som tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert gjenbruk av byggematerialer.

Testing er kvalitetssikring
Grødal påpeker at formålet med materialtesting er å undersøke byggematerialets egenskaper og kvalitet, og han fortsetter:

- Testingen kan utføres på flere måter. Ikke-destruktiv testing (NDT) omfatter blant annet visuell inspeksjon, som er en effektiv metode for å oppdage synlige skader eller tegn på slitasje. Men i mange tilfeller kreves mer omfattende tester, for eksempel ultralyd eller røntgen. Disse testene kan avsløre indre skader som ikke kan sees med det blotte øye.

Videre opplyser Grødal at testing i laboratorier kan inkludere testing av styrke, bæreevne, stabilitet og hardhet.

- Våre mekaniske laboratorier er førstevalget for flere av landets ledende industribedrifter. Laboratoriene er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller, plast og kompositter. Kiwa tilbyr også korrosjonstesting og skadeanalyse, og vi kan for eksempel undersøke om byggematerialet er egnet for bruk i våte områder eller områder med høy luftfuktighet, sier Grødal.

Flere gjenbruksprosjekter
Grødal forteller at Kiwa er involvert i flere prosjekter som involverer gjenbruk.

- Vi har blant annet bistått med testing i forbindelse med et bachelor-prosjekt på Oslo Met som tar for seg gjenbruk av stål, og vi har også oppdrag med å teste murstein som skal gjenbrukes på fasader i nye byggeprosjekter. Jeg opplever at flere virksomheter i byggebransjen er interessert i mulighetene som ligger i gjenbruk, sier Grødal.

Materialteknisk rådgivning
Grødal understreker at de tekniske kravene kan variere avhengig av type byggverk og hvilke materialer som skal gjenbrukes. Han fortsetter:

- Det kan være lurt å søke råd og veiledning fra eksperter for å sikre at gjenbruksprosjektet oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet. I Kiwa møter du dyktige fagpersoner med lang erfaring og kompetanse på hvilke tester som er nødvendige for at de brukte materialene skal tilfredsstille de byggetekniske kravene i det spesifikke prosjektet.

Grønn og lønnsom
Grødal slår fast at sirkulærøkonomi i form av gjenbruk av byggematerialer kan være en kostnadseffektiv måte å minske avfallsmengden på.

- Ved å benytte mulighetene som ligger i gjenbruk kan man både kutte kostnader og gjøre en konkret innsats for å redusere miljøbelastningen og bidra til en mer bærekraftig byggebransje, konkluderer han.

Les mer om testing for bygg og anleggsbransjen

Annonsørinnhold
Kiwa

Kiwa er en internasjonal leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs. Verden over hjelper vi byggebransjen med å møte krav til kvalitet, risiko og sikkerhet. Med 100 års fartstid i Norge har selskapet også dype røtter i norsk næringsliv.

Les mer her

Artikler fra Kiwa
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.