Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
- Veileder for GTIN bør leses av alle som jobber med produktidentifikasjon i byggenæringen, enten man er produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter, oppfordrer Knut Mathisen, Forretningsutvikler for BAE i GS1 Norway.

Enighet om GTIN som produktidentifikasjon i byggenæringen

Aktørene som enten leverer, mottar eller bruker produkter i et byggverk, vil ta i bruk den åpne, globale standarden for produktidentifikasjon, GTIN (Global Trade Item Number). - Ny veileder for produktidentifikasjon er et viktig skritt for byggenæringen. Med GTIN sikres riktig informasjon om produktene som inngår i et bygg, forteller Knut Mathisen, Forretningsutvikler for BAE i GS1 Norway.

Annonsørinnhold

Kontroll og sporbarhet
Både myndighetene og byggenæringen stiller større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter, og etterlyser bedre dokumentasjon og kontroll på vareflyten. En forutsetning for dette er å få bedre kontroll på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt, og hva de inneholder. Statsbygg har stilt som krav at alle produkter som skal inngå i et bygg, og leveransene til byggeprosjektet, skal identifiseres med GTIN. Veilederen er et svar på dette kravet.

- Veilederen er viktig da alle aktørene som enten skal levere, motta eller bruke produkter til og i et byggverk må ta i bruk GTIN standarden. Med GTIN kan vi sikre riktig informasjon om produktene som inngår i et bygg. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene, sier Steen Sunesen, sjefsarkitekt i Statsbygg.

Banebrytende arbeid
Byggenæringen kjenner godt til GTIN. GTIN-nummer og strekkoder på produktene ble innført i byggevarehandelen allerede på 1990-tallet. GTIN er obligatorisk i registrene til NOBB, EFO og NRF; mange produkter, som standard hyllevarer, har derfor allerede GTIN. Noen produktkategorier har imidlertid vært utfordrende å sette GTIN-nummere på, eksempelvis produkter som produseres basert på spesifikasjoner for det enkelte prosjekt. Veilederen har tatt for seg to produktkategorier; dører/vinduer og ferdig betong/betongelementer.

- Målet er at veilederen skal kunne utvides med flere slike produktkategorier. Det vi har gjort på betong har ingen i verden gjort før, dette er banebrytende arbeid . Vi ønsker nå å komme i dialog med bransjeaktører som ser muligheter for andre produktkategorier, forteller Knut Mathisen.

GS1 Norway har utarbeidet veilederen på vegne av Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF. Veilederen er på høring frem til 29. april. Knut Mathisen gir honnør til oppdragsgiverne for veiledere.

- Det er avgjørende at tonegivende aktører går i spissen for å digitalisere byggenæringen. Åpne, globale standarder som GTIN er et viktig grunnlag for at bransjen digitaliseres i fellesskap, avslutter Knut Mathisen.

Annonsørinnhold
GS1 Norway

GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit forening, som i snart 50 år har utviklet, vedlikeholdt og tilbudt globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt.

GTIN: Global Trade Item Number er nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt. GTIN er den globale standarden for identifisering av produkter, som blant annet omfatter strekkoder, QR-koder og RFID-brikker.

Veileder GTIN er utarbeidet av Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF og GS1 Norway. Bruk av GTIN skal bidra til å gjøre det enklere å samle inn og hente ut FDV-dokumentasjon og annen informasjon om produkter som inngår i et byggeprosjekt.

Artikler fra GS1 Norway
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.