Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Effera optimaliserer samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare gjennom brukervennlige applikasjoner.

Effera optimaliserer samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare gjennom brukervennlige applikasjoner.

Smarte løsninger for tunnel- og anleggsbransjen

Effera bidrar til en enklere arbeidshverdag i tunnel og på anleggsplassen. Samspillet mellom mennesker, programvare og maskinvare optimaliseres gjennom brukervennlige applikasjoner.

Annonsørinnhold

Efferas tunnelløsninger gir full oversikt over personell og maskiner som befinner seg i tunnel eller på en anleggsplass. Løsningene benytter seg av sporingsteknologi for full oversikt over lokasjon til både mannskap, maskiner og utstyr. Alt man trenger er en sporingsbrikke eller en smarttelefon. Dette bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag samtidig et uvurderlig verktøy i en nødsituasjon. Det genereres elektroniske mannskapslister, som forenkler pålagt rapportering og innfrir regulatoriske krav.

Den digitale mannskapslisten blir tilgjengelig for HMS-ansvarlig på mobil, nettbrett og PC, og kan enkelt deles. Mannskapslisten gir full oversikt over personer som er eller har vært inne på anleggsområdet og hvem som befinner seg inne i tunnel. Dersom tunnelen er inndelt i soner, er det enkelt å få oversikt over hvem som befinner seg hvor.

-Vi har utviklet MySafety-appen i samarbeid med våre kunder for å sikre en enkel og brukervennlig løsning. Man registreres første gang man trekker HMS-kortet i kortleseren, og det opprettes en bruker i systemet. Når mobilnummeret er registrert, kan MySafety-appen tas i bruk. Løsningen er skybasert og dermed er det kun nødvendig å registrere seg én gang på tvers av alle prosjekter, sier produktsjef i Effera, Frode Jensen.

Plug’n Play-kortleseren kommuniserer over mobilnettet og leveres klar med SIM-kort og inkludert databruk. Kortleseren registrerer inn- og utsjekk ved HMS-kort og kan også benyttes til å aktivere port eller grind. Kortleser og app oppdateres automatisk og blir kontinuerlig overvåket av vår supportavdeling. De er bygget for over-the-air oppdateringer, med hardføre komponenter for et langt liv, noe som bidrar at kortleseren ikke blir utdatert og tåler bruk år etter år.

RFID-SPORING
Effera leverer også RFID sporing for tunnel, slik at du til enhver tid har oversikt på om det er personer og maskiner inne i tunne. Dette er lovpålagt, og i en nødsituasjon kan det være avgjørende å ha denne informasjonen

-RFID-sporing baserer seg på radiosignaler for sporing og adgangskontroll av personell og kjøretøy både over og under jorda, sier Senior Systemingeniør Anders Gilje. -Alt du trenger er en mottaker og små RFID-brikker. Disse kan enkelt bygges inn i hjelm eller innlemmes i annet sikkerhetsutstyr og monteres på maskiner. Slik har du full oversikt og brikkene har opptil ti års batteritid.

Efferas sikkerhetskabinett monteres i tunnelmunningen og fanger opp meldinger fra RFID-brikkene til mennesker og maskiner som passerer inn og ut. Flere kabinetter kan monteres for å seksjonere tunnelen og øke presisjonen på stedsangivelsene. Utstyret er bygget for røffe miljøer og kommer i ferdigbygde moduler som gjør det raskt og enkelt å ta i bruk. Systemet kan enkelt bygges ut med tilleggsmoduler, manuelle alarmpunkter og alarmsignalenheter.

Sporingsmodulene kan også utvides med brannvarslingssystem. Dette inneholder en manuell meldeknapp og kombinert sirene og blitzlampe som varsler personene som befinner seg inne i tunnelen. En brannvarslingsenhet vil kunne kobles til hver RFID-modul, og disse seriekobles slik at samtlige meldere aktiveres ved brannalarm.

Effera leverer også midlertidig 4G-dekning i tunneler under produksjon. Dette forutsetter tilgjengelig og tilstrekkelig 4G-dekning på anleggsplassen. Vi tilbyr også trådløst nett (WLAN) som gjør det mulig å være så digital og tilkoblet som du ønsker. Nettverket kan forlenges etter hvert som tunnelen utvides, slik at datakontrollert utstyr som befinner seg under jorden enkelt kan styres fra overflaten.

Ventilasjonsstyring bidrar til at viftehastigheten enkelt kan styres med et tastetrykk på mobiltelefonen Informasjon som gir verdi til brukeren gjøres tilgjengelig ved å synliggjøre alle vifter som er i bruk, hvilken hastighet som kjøres på de ulike viftene og strømforbruket.

Ventilasjonsstyring blir derfor nyttig verktøy både for anleggsarbeideren som unngår manuell styring, anleggslederen som har full oversikt over viftene, og prosjektlederen som har full kontroll på kostnadene.

Vil du vite mer om Efferas løsninger?
Klikk her!

Annonsørinnhold
Effera

Effera AS er markedsledende innenfor sikkerhetsløsninger til tunnelbransjen. Vi leverer elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner, brannalarmutstyr, 4G/WiFi-dekning, radioer (UHF/Push-to-Talk) og ventilasjonsstyring.

De siste årene har vi utviklet løsninger som ivaretar anleggsmaskiner og de som bruker dem i hverdagen. Hverdagen effektiviseres ved å hente ut data fra maskinparken og deretter tilgjengeliggjøre det som gir verdi for våre kunder gjennom vårt API.

Vår verden består av kunder, samarbeidspartnere og fora som har fokus, vilje og evne til å ta del i det grønne og digitale skiftet. Efferas rolle er å vise vår verden hvorfor og hvordan man best mulig skal utnytte nåtidens og fremtidens teknologi for å skape bærekraftige verdier.

Samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare optimaliseres gjennom brukervennlige applikasjoner. Vi organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for våre kunder, slik at de best mulig kan ta riktige avgjørelser for selskapet, ansatte og miljøet.

Artikler fra Effera
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.