Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav døper den 310 meter lange tunnelboremaskinen foran tilskuere fra Vann- og avløpsetaten og entreprenør Skanska. Foto: Sturlason
Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav døper den 310 meter lange tunnelboremaskinen foran tilskuere fra Vann- og avløpsetaten og entreprenør Skanska. Foto: Sturlason

«Anne Brit» skal bore fra Oslo mot Holsfjorden

Sammen med tunnelboremaskinen som startet opp fra Holsfjorden i januar skal maskinen som nå har startet opp på Huseby bore den 19 kilometer lange tunnelen som skal føre reservevann fra Holsfjorden til Oslo.

– Meter for meter borer vi oss nærmere målet om ny, trygg vannforsyning. Det trenger vi byen vår, for i dag er vi en uholdbar situasjon hvor hovedstaden er avhengig av en vannkilde. Jeg er glad for at vi er i rute til å ha en tilgang til alternativ vannforsyning innen 1. januar 2028, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, i en pressemelding.

Det er tradisjon at tunnelboremaskiner får kvinnenavn, på samme måte som skip. Den første tunnelboremaskinen som er godt i gang fra Holsfjorden har fått navnet «Betzy» etter kvinnesakskvinnen Betzy Kjelsberg.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav ved seremonien dypt under bakken ved Huseby. Foto: Sturlason

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav ved seremonien dypt under bakken ved Huseby. Foto: Sturlason

– På selveste kvinnedagen er det ekstra passende å hedre sterke og målbevisste kvinner. Søstermaskinen som borer seg inn i fjellet her fra Huseby får navnet Anne Brit, etter Anne Brit Lindsøe som har vært en sentral byråkrat i prosessen frem mot det politiske vedtaket i 2019, uttalte direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, under onsdagens arrangement.

Anne Brit Lindsøe har jobbet i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i en årrekke.

Direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund foran maskinen som skal bore halvparten den 19 kilometer lange tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby. Foto: Sturlason

Direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund foran maskinen som skal bore halvparten den 19 kilometer lange tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby. Foto: Sturlason

– Hun har vært en viktig tilrettelegger for dette avgjørende prosjektet for byen. Det var byråd Sirin Stav som fikk æren av å døpe tunnelboremaskinen i en høytidelig seremoni en fjellhall under bakken ved Huseby, heter det videre i meldingen.

Skanska er entreprenør for tunnelboringen, og arbeidene ligger foran skjema.

– Dette er et oppdrag vi er svært stolt av å være med på. Prosjektet er svært viktig for Oslos innbyggere, og det er et prosjekt som på alle måter passer med Skanskas visjon om å «bygge for et bedre samfunn», sier Frode Tryti Olsen, prosjektdirektør Skanska, i meldingen.

Prosjektdirektør i Skanska Norge, Frode Tryti Olsen. Foto: Sturlason
Prosjektdirektør i Skanska Norge, Frode Tryti Olsen. Foto: Sturlason

Den 19 kilometer lange tunnelen skal drives av to tilnærmet like tunnelboremaskiner. Den første maskinen startet fra Holsfjorden 9. januar 2023 og har nå boret cirka 300 meter. Den andre maskinen startet fra Huseby i begynnelsen av mars 2023. Maskinene møtes under Lommedalen i Bærum, cirka halvveis mellom Huseby og Holsfjorden, rundt årsskiftet 2025/2026.

Fakta om maskinene:
Lengde: 310 meter
Vekt: 1000 tonn
Diameter: 5,2 meter