Anleggsmilliarder i spill i budsjettforhandlingene

I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet var det listet opp en god del milliarder kroner på arbeider som skal utføres innen byggenæringen, men ikke overraskende var det mest fokus på hva som skulle kuttes. Nå er forhandlingene med SV i gang, som ønsker ytterligere kutt i sektoren.