Adm. dir. Erik Sollerud i Pon Equipment.Per-Erik Lindström, Vice President Global Key Accounts i Volvo CE.Nils-Olav Haukaas i Nasta.Njål Hagen og Lene EikefjordFra torsdagens nettverksmøte.

Anleggsmaskinleverandørene med sterkt grønt fokus

Flere av anleggsmaskinleverandørene står klare med grønne løsninger og konsepter. Mye er nå opp til byggherrene og myndighetene for å legge til rette for og stille de riktige kravene til bransjen.

Som en del av Vei og Anlegg 2018 ble det torsdag arrangert et seminar rundt tematikken maskiner for en grønnere anleggssektor. Her kom det tydelig frem at maskinleverandørene ligger langt i front.

- Fullt mulig å redusere utslippene med 40 prosent
Adm. dir. Erik Sollerud i Pon Equipment er helt overbevist om at det er store muligheter for kraftige kutt CO2-utslippene – både med å utnytte dagens teknologi best mulig – men også gjennom å ta i bruk nye maskinmuligheter, ikke minst maskiner basert på batteridrift.

– En 40 prosents reduksjon av CO2-utslippene er helt klart fullt mulig å nå - men det er ikke én løsning som gjelder – det er mange løsninger som må til for å nå et slikt mål. Det handler først og fremst om beslutninger som skal fattes, sier Erik Sollerud. Ikke minst peker han på viktigheten av at byggherrene går foran og politikere som setter krav.

Pon viser som kjent frem sin fullelektriske 25-tonns graver på Vei og Anlegg. De har solgt en av denne, og flere interessenter har meldt seg. Det viser at selv med en betydelig høyere pris enn med dieselversjonen, så er dette et interessant produkt.

De har et mål om å selge fem elektriske gravere i 2018, og jobber nå også med å utrede mulighetene for mobil hurtigladning på anleggsplasser.

- For 2019 vil produksjon av 25-tonneren være avhengig av etterspørsel. Det er fortsatt en dyr maskin, men den har mange fordeler. Andre modeller kan også produseres etter samme mal, og interessen i markedet vil avgjøre tempoet i utviklingen av disse, legger Sollerud til

Elektriske maskiner i steinbrudd
Også Volvo satser tungt på utslippsfrie maskiner. Sammen med Skanska og svenske energimyndigheter er nå Volvo CE i full gang med å etablere et stort testprosjekt rundt et steinbrudd i Sverige. Har skal tunge dieseldrevne maskiner byttes ut med utslippsfrie og fossilfrie autonome maskiner – noe som på mange måter blir å snu dagens tankegang rundt drift rundt et steinbrudd på hodet.

- Vi har studert arbeidsprosessene nøye, og tester nå ut en ny løsning der vi gjør tingene på en annen måte. Arbeidsprosessene blir annerledes, men ikke minst vi vi benytte oss av elektriske og førerløse masseforflyttingsmaskiner. Disse er mindre i størrelse en dagens løsninger og de vil gå i sykluser med hurtige ladningsstopp, forteller Per-Erik Lindström, Vice President Global Key Accounts i Volvo CE.

Dette er et forskningsprosjekt, og Volvo vet ikke når løsningene er klare for markedet – men de har store forhåpninger til testingen.

- Forskningsprosjektet skal avsluttes i november. Da jobber vi med resultatene og den videre prosessen. Målet er å redusere CO2-ustlippene med minst 95 prosent. I tillegg er det også avgjørende at det er økonomi i dette, og vi forventer at den nye måten å arbeide på skal redusere cost of ownership med 25 prosent, legger Lindström til.

Elektriske gravere
Nasta satser tungt på elektriske maskiner for å møte fremtidens krav.

De åpnet på messen opp for forhåndsbestilling av deres nye serie med elektriske gravemaskiner, og disse skal kunne leveres i løpet av 2019.

- Bestiller du nå, vil du få glede av mask innen i en stor del av kommende år, forteller Nils-Olav Haukaas, HMS-ansvarlig Nasta. Han er godt fornøyd med at de nå har kommet så langt at de kan ta imot forhåndsbestillinger på de batterielektriske gravemaskinene fra 2 til 16 tonn

- VI går nå over i en ny fase, og den nye serien kommer i flere ulike modeller, legger Haukaas til. Maskinene har fått navnene Zeron ZE19, ZE33, ZE85 og ZE135 – og bygger på eksisterende Hitachi-maskiner.

Dette er i utgangspunktet kompakte maskiner som passer godt i urbane strøk – og de vil få batteripakker som varier fra 1 times drift til 7,5 timer.

- Vi mener dette er fremtiden, og vi har nå muligheten til å sørge for at Norge blir først i verden til å ta i bruk eklektiske anleggsmaskiner, sier Haukaas.

Prisen på batterimaskiner ligger høyere enn de tradisjonelle maskinene. Pon har tidligere sagt at prisen for deres 25-tonns Z-line graver ligger på rundt ganger prisen på dieselversjonen. Haukaas bekrefter at prisene ligger på noenlunde samme nivå for deres batteridrevne gravere - men det varierer noe alt etter størrelsen.

Han peker likevel på at det totale driftsregnestykket kan bli hyggelig med tanke på andre utgifter man unngår - i tillegg til at det vil være mulighet å få støtte fra Enova til innkjøp av maskinene.

- Samtidig ser vi også at stadig flere byggherrer krever bruk av fossilfrie og utslippsfire maskiner, og vi er overbevist om at dette er fremtiden, legger Haukaas til.

Ved siden av batterielektriske maskiner jobber Nasta også med kabelelektriske maskiner og brenselcelle/batterielektriske maskiner.

Grønn Anleggssektor
Torsdagens nettverksmøte var i regi av Grønn Anleggssektor.

– Når Hellerudsletta er full av anleggsmaskiner, er det en ypperlig anledning til å vise frem elektriske og batteridrevne maskiner fra maskinleverandørene som er med i nettverket Grønn Anleggssektor, sier fagsjef Njål Hagen i Maskingrossisternes Forening (MGF).

Det er MGF som var vertskap og fikk oppgaven med å sy sammen programmet for nettverksmøtet 3. mai. Møtet var et lukket seminar for medlemmer av nettverket.

Hagen sier at formålet med nettverksmøtet på Hellerudsletta var å vise for medlemmene i nettverket hvilke muligheter som finnes for utslippsfrie anleggsmaskiner.

– Flere av maskinleverandørene stiller opp og forteller om hvilke muligheter som finnes for denne typen maskiner og hva de tror vil komme i fremtiden, sier han.

På seminaret også vil bli satt fokus på hvordan man kan redusere utslippene radikalt ved å optimalisere bruken av maskiner og eksisterende teknologi.

– Ekspertene snakker om mulighet for opptil 40 prosent reduksjon i utslippene med optimal bruk av utstyret. Selv om norske entreprenører ligger langt fremme i opplæring i og å bruke maskinene riktig, er det helt klart mye å hente på dette området, mener Hagen.

Disse bedriftene er nå medlemmer av nettverket Grønn Anleggssektor:

Acciona, Asplan Viak, Bane NOR, Celsa, Cemex, Entreprenørservice, Epiroc, Feiring Bruk, Glasopor, BetonmastHæhre, Implenia, Kystverket, Maskingrossisternes Forening, Multiconsult, Nasta,
NCC, NGI, NIRAS, Norcem, Norconsult, NTNU, Nye Veier, Oslo kommune, Pon, Prolandskap, Protan, Statnett, Statsbygg, Statens vegvesen, Unicon, Veidekke V-teknikk, Velde, ÅF, NAML, EBA, TPD.