Anleggsmaskiner på vindmølleutbygging sabotert

En entreprenør har meldt fra om skadeverk på anleggsmaskiner i forbindelse med vindmølleutbyggingen på Vardafjell i Sandnes.

Skadeverket har ført til at olje har lekket ut, og det kan være snakk om flere hundre liter, ifølge politiet.

– Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser etter melding om skadeverk på anleggsmaskiner, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Det er uvisst når skadeverket har skjedd, men det har trolig skjedd en av de to siste dagene.

– Entreprenøren mener at skadeverket skyldes utbygging av vindmøller i området, sier Bjørnsen.

Men politiet ønsker ikke å spekulere på hva som er årsaken til skadeverket.

Utbyggingsområdet ligger mellom Noredalen og Søredalen øst i Sandnes i Sviland bydel. Fullt utbygd kan vindparken med sju 87 meter høye turbiner gi strøm tilsvarende årsforbruket til 4.500 husstander.