Anleggsledere til jernbanetekniske fag - Elektro og Spor

Baneservice er Norges ledende leverandør av maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Med fremtidsrettet kompetanse støtter selskapet sine kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige løsninger innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Selskapet eies av Nærings- og fiskeridepartementet. og har omlag 325 ansatte. Omsetningen for konsernet i 2015 var på NOK 663 mill.

Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Firma Experis for Baneservice
FylkeAkershus
StedLysaker
Søknadsfristsnarest

Det satses på jernbanen – du kan spille en viktig rolle i denne satsningen!

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det forventes en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover. Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er i god vekst og har behov for å styrke seg ytterligere med to anleggsledere med spesialisering innenfor elektro og spor.

Som anleggsleder spor eller elektro vil du ha en sentral rolle i oppfølging og gjennomføring av Baneservices prosjekter. Du vil ha ansvaret for den daglige driften knyttet til et prosjekt, samt være prosjektlederens høyre hånd og representant på byggeplassen. Du skal lede og motivere dine medarbeidere mot et felles mål, være opptatt av framdrift og ha evner til å planlegge godt.

Sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet er overordnet mål for Baneservice. Som anleggsleder vil dette være prioriterte områder i ditt daglige arbeid. I tillegg vil anleggsleder sørge for at krav til trafikksikkerhet, HMS, ytre miljø og kvalitet ivaretas på anleggsområdet.

Stillingen rapporterer til prosjektets prosjektleder.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være prosjektleders representant på byggeplassen.
 • Holde dialogen med oppdragsgiver og underentreprenører.
 • Være ansvarlig for ressurser og bestillinger iht. fullmaktsmatrisen.
 • Sikre at krav til trafikksikkerhet, HMS, ytre miljø og kvalitet ivaretas på anleggsområdet, samt sørge for at arbeidet utføres iht. gjeldende kontrakt, forskrifter og avtaleverk.
 • Være ansvarlig for framdriften ved alle faser i et prosjekt, inkl. oppstartsmøter med kunder.
 • Sikre en god arbeidsmetodikk i prosjektet, samt ta initiativ til forbedringer og korrigerende tiltak.
 • Følge opp den lokale miljø- og sikkerhetsplanen samt arbeidsbeskrivelser, sjekklister og tegninger.
 • Være ansvarlig for den daglige oppfølgingen av personal og prosjekt, sette turnus- og ukeplaner, samt holde ukentlige teammøter.

Kompetanse/erfaring for begge stillingene

 • Ingeniørhøgskole, teknisk fagskole eller relevant fagbrev. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med arbeidsledelse i anleggs- og/eller prosjektvirksomhet.
 • God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, samt kontrakter.
 • Grunnleggende IT-kompetanse.

Mer spesifikk kompetanse/erfaring

 • Elektro: Erfaring med jernbanetekniske installasjoner/anlegg, eller relevante installasjoner/anlegg. Erfaring fra elektro; signal, lavspent og/eller tele.
 • Spor: Erfaring fra lignende arbeid, eksempelvis med bygging av spor eller annen jernbaneteknisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Praktisk anlagt, resultat- og løsningsorientert.
 • Evne til å lede, motivere og drive et team mot felles mål i et prosjekt.
 • God til å planlegge og til å dokumentere.
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert, slik at du sikrer god planlegging og forberedelse, samt kontroll og framdrift i prosjekter.
 • En teamspiller som evner å spille sine medarbeidere gode, samt delegere arbeidsoppgaver og forankre avgjørelser i teamet.
 • Holdninger og atferd i tråd med Baneservice sine verdier.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et solid entreprenørselskap
 • En arbeidsplass med utfordrende, samfunnsaktuelle og varierte oppgaver, samt muligheten til å være med på utviklingen av jernbanen.
 • Tett samarbeid med motiverte og svært kompetente medarbeidere.
 • Kompetansepåfyll og gode utviklingsmuligheter internt, samt konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Gisle Roll Ludvigsen, tlf. 934 68 168.

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.

Vennligst indiker hvilken stilling – elektro eller spor – du søker på i søknadsbrevet.

Søk her

Vis flere stillinger: