I februar ble arbeidene i Moss sentrum stanset da det ble funnet mer kvikkleire enn forventet. Foreløpig er de anleggsarbeidene i området fortsatt ikke kommet igang igjen. Foto: Glenn Lund, Bane NOR

I februar ble arbeidene i Moss sentrum stanset da det ble funnet mer kvikkleire enn forventet. Foreløpig er de anleggsarbeidene i området fortsatt ikke kommet igang igjen. Foto: Glenn Lund, Bane NOR

Anleggsarbeider fortsatt på vent over syv måneder etter bråstansen i Moss sentrum

Store kvikkleirefunn har skapt jernbanetrøbbel på Bane NORs milliardprosjekt Sandbukta-Moss-Såstad. Fremdeles er det uvisst når arbeidene i det såkalte «Kransen»-området kan tas opp igjen. Men Bane NOR har funnet en midlertidig vei-løsning som vil halvere stengetiden av en viktig fartsåre gjennom sentrum.