Anlegg Øst har sikret seg en kontrakt for omfattende byggearbeider ved E6 Skedsmovollen. Illustrasjonsfoto:  Jørn Hindklev

Anlegg Øst har signert E6 Skedsmovollen-kontrakt

Anlegg Øst har signert kontrakt med Statens vegvesen som innebærer omfattende byggearbeider i tilknytning til kryssene på E6 ved Skedsmovollen. Kontraktssummen er på 28,7 millioner kroner eks. mva.

Arbeidene som skal gjennomføres omfatter blant annet utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper ved E6 Skedsmovollen, med en totallengde på cirka 1000 meter, opplyser Statens vegvesen på sin internettside.

Formålet med prosjektet er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i kryssområdene. Det vil si til og fra E6 - der det nå tidvis er kapasitetsproblemer.

Byggestart er satt til juni 2020, mens ferdigstillelsesdato er 1. juli 2021, opplyser Statens vegvesen.