Illustrasjonsfoto: Anko

Anko har gjennomført kjøpet av Geomatikk Survey

Det ble i juni inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100 prosent av aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS.Kjøpet ble gjennomført 2. juli, og Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS.

Anko Survey AS fusjoneres med Anko AS med Anko AS som overtakende selskap. Fusjonen forventes å være gjennomført i november 2020.

- Kjøpet av Geomatikk Survey tilfører Anko 30 erfarne oppmålingsingeniører, og et solid fagmiljø innen bygg- og anleggsstikking, oppmåling etter matrikkelloven, etablering av terrengmodeller, masseberegning, 3D-modellering med terrestrisk laserskanning, samt dronekartlegging, heter det i en pressemelding.

Med Geomatikk Survey og øvrige datterselskaper har Anko-gruppen nå 125 oppmålingsingeniører, og inkluderer Anko med fem avdelingskontorer, Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og altså Geomatikk Survey AS fra 2. juli.

- Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og vi ser allerede sterke synergier ved å gå sammen. Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet», sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS i meldingen.

- Det var viktig å få en god faglig havn for Geomatikk Survey med fokus på utvikling og leveranse av oppmålingstjenester. Salget til Anko gir størrelse og gode faglige utviklingsmuligheter for de ansatte i Geomatikk Survey, og kundene har med Anko en sterk faglig samarbeidspartner med stor kapasitet til å levere prosjekter, sier daglig leder Knut Bratsberg i Geomatikk-gruppen.