Ankerskogen

Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: Homleid

Ankerskogen på Hamar er blitt ett av landets flotteste og mest komplette svømme- og badeanlegg.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: Svømme- og badeanlegg, velværesenter, kontorer og helsesenter.

Areal: Ca 15.000 kvm. (8.000 kvm nybygg og 7.000 kvm rehab.)

Kontraktssum: Ca 265 millioner

Byggherre: Hamar kommune

Samspillsentreprenør: Martin M. Bakken

Arkitekt: Nuno Arkitektur

Rådgivere: RIB: Bracon l RIBr: Firesafe l RIG: Løvlien Georåd l Tredjepartskontroll bygningsfysikk: Rambøll

Rådgivere for byggherre: RIV: Aalerud l RIE: Ing. Hallås l Uavhengig kontroll: Opak

Tekniske totalunderentrepriser: Elektro: Storhamar Elektro l Ventilasjon: Technoteam Prosjekt l Rørlegger: YC Rør l Vannbehandling: Enwa ABC Tech

Underentreprenører og leverandører: Stål: Armec l Grunn- og utomhusarbeider: M. Dobloug l Prefab betong: Spenncon l Fliser, renner og membraner: Mjøsen Murmesterforretning l Taktekking: IcopalTak l Blikkenslager: Berglund Stål og Blikk l Glass- og alu.fasader: Profilteam l Himlinger: Systemhimlinger l Systemvegger: Moelven Nordia l Branntetting: Firesafe l Maler og byggtapetserer: Morten Skancke l Byggevarer, stål- og laminatdører: Maxbo Proff l Låser og beslag: Lås og sikring l Hev- og senkeplattform i basseng: Malmsten l Div. bassengutstyr og adgangssystem: Klubben l Rullegitter: Nor-Safe l Heis: Kone l Trapper og rekkverk i stål, stålsittebenk: Ivar Bråthen Mekaniske

50- og 25-meters konkuransebasseng, familieavdeling med vannsklier, 10 meters stupetårn, ny velværeavdeling og terapibasseng er noe av det Ankerskogen nå kan tilby de besøkende. I løpet av en byggeperiode på drøye to år er det populære badeanlegget på Hamar rustet opp til å bli ett av landets beste og mest moderne svømme- og badeanlegg med tilbud tilpasset de aller fleste.

– Det har blitt et fantastisk anlegg. Alle som er her skryter uhemmet, sier daglig leder Morten Lillehagen i Ankerskogen svømmehall Hamar KF. Før prosjektet ble satt i gang hadde Ankerskogen et gjennomsnittsbesøk på 250.000 i året. Med flere nye fasiliteter på plass kalkulerer driftsselskapet nå med 278.000 besøkende i året.

– Det nye anlegget har flere avdelinger med ulike aktiviteter som er skilt fra hverandre. Det gjør at det anlegget får en veldig høy funksjonalitet, sier Lillehagen.

Omfattende bearbeidingsprosess
Ankerskogen-prosjektet er utført i en samspillsentreprise mellom Hamar kommune og Martin M. Bakken AS. Entreprenørselskapet vant samspillskonkurransen i februar 2011 og fikk dermed oppgaven med å bearbeide og «skrelle ned» et opprinnelig arkitektforslag som kostnadsmessig hadde blitt langt dyrere enn det Hamar kommune hadde budsjettert med.

– Vi måtte «barbere bort» 150-200 millioner kroner. I åpen dialog med Hamar kommune kom vi opp med et forsalg og en pris, og 21. juni 2011 vedtok formannskapet i Hamar kommune en ramme på 232 millioner kroner, forteller driftssjef Lars-Erik Knippa i Martin M. Bakken.

Entreprenøren har blant annet hatt med seg Nuno Arkitektur (arkitekt) og Bracon (RIB) som viktige støttespillere i planleggings- og prosjekteringsarbeidet.

Godt samspill
Prosjektleder Terje Skogheim i Martin M. Bakken sier samspillet med Hamar kommune har fungert bra.

– I denne type kontrakter er det viktig med både mye og god dialog med byggherre. Hvis samspillet skal fungere må vi ha tillit til hverandre og det føler jeg vi har hatt i dette prosjektet, sier han.

– Det kan selvsagt være utfordrende å få til et velfungerende samspill basert på åpenhet, tillitt og tett dialog, men kontraktstypen er med på å skjerpe begge parter og den sørger for at man drar et felles lass istedenfor å sitte på hver sin tue. Jeg mener samspillet i prosjektet har bidratt til en rekke løsninger til beste for prosjektet, tilføyer Lars-Erik Knippa.

Holdt åpent
Ankerskogen omfatter et areal på cirka 15.000 kvadratmeter. 7.000 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse er rehabilitert og 8.000 kvadratmeter er nybygg. Arbeidene er delt opp i to hovedfaser, men Martin M. Bakken har hatt til sammen seks deloverleveringer i løpet av byggeperioden på drøye to år.

– Det har vært viktig å holde deler av Ankerskogen åpent under hele byggeperioden. Anlegget har kun vært helt stengt fem dager i løpet av to år og disse dagene ble lagt til mai måned da Ankerskogen vanligvis har vedlikeholdsuke. Det har med andre ord vært mulig å bade i et eller annet basseng under hele byggeperioden og det er vi veldig fornøyd med at vi har fått til, sier Knippa.

Velværeavdeling med bar
I prosjektet er det blant annet bygget nytt 25 meters basseng og nytt terapibasseng. I 25-metersbassenget er det installert hev- og senkbar bunn i halve bassenget. Det er det svenske selskapet Malmsten som har levert løsningen som gir stor fleksibilitet med tanke på bruksområder.

Ankerskogens nye velværeavdeling er også verdt å trekke frem. Avdelingen, som har 18-års aldersgrense, tilbyr blant annet aromakulp, grottebad, isbad, skogsjø, ulike typer badstuer og ikke minst egen bar. Ankerskogens familieavdeling med blant annet ny vannsklie vil garantert også bli en suksess.

– Vi har kommet borti en del regler og krav som vi vanligvis ikke er borti når vi bygger. Noe av det mest spesielle var at Statens jernbanetilsyn måtte inn for å godkjenne vannsklia i henhold til tivoliloven, forteller Terje Skogheim.

Fikk bestilling på to nye etasjer
Men Ankerskogen skal være mer enn et svømme- og velværesenter. Ulike helsetilbud er også på plass. Kommunes frisklivssenter flytter inn, det samme gjør legesenter og fysioterapitilbud. Et nytt treningssenter er også tatt i bruk.

– I utgangspunktet skulle vi bygge et to etasjers bygg med inngangsparti for badeanlegget, treningssenter, kontorer for Ankerskogen og frisklivssenter. Underveis fikk vi en tilleggsbestilling på to nye etasjer. Det ble derfor bygget fire etasjer pluss kjeller, forteller Knippa. Tilleggsbestillingen er hovedårsaken til at Martin M. Bakkens kontrakt til slutt ender på cirka 265 millioner kroner.

I tillegg til de bygningsmessige arbeidene har det blitt utført store utomhusarbeider. Universell utforming og gode parkeringsmuligheter har vært hovedfokus ved uteanlegget.

– Hamar kommune har lagt vekt på at dette skal være et referanseprosjekt når det kommer til universell utforming. Dette skal være et anlegg for alle uansett behov, sier Knippa.

Høyt detaljnivå
Martin M. Bakkens driftssjef sier prosjektet har handlet mye om detaljer og han poengterer at et badeanlegg handler om mye mer enn å bygge tette badebasseng.

– Man må blant annet ha fokus på hvordan stål og innfestingsløsninger virker med vann og fuktighet. Det samme gjelder takkonstruksjonen. Vi har himlinger i fem ulike korrosjonsklasser, opplyser Knippa.

Han trekker også frem at det er store og kompliserte tekniske entrepriser i prosjektet. Både elektro-, ventilasjon- og ikke minst vannbehandlingsentreprisen er alle på over 20 millioner kroner

– Det hjelper ikke å bygge et flott badeland hvis ikke vannbehandlingen fungerer. 50-metersbassenget rommer alene over to millioner liter vann, opplyser Knippa.

Martin M. Bakken har selv engasjert Rambøll som tredjepartskontrollør i forhold til byggetekniske detaljer i prosjektet. I tillegg har byggherre hatt Opak inne som uavhengig kontrollør.

Som vanlig har Martin M. Bakken i stor grad benyttet lokale og kjente samarbeidspartnere i prosjektet. Knippa er fornøyd med underentreprenørene og leverandørene de har hatt med seg og trekker spesielt frem datterselskapet Mjøsen Murmesterforretning AS som har utført en mur- og flisentreprise på over 20 millioner kroner.Flere prosjekter