Åndalsnes brannstasjon

Prosjektlederne Gaute Inge Helseth fra Toro Bygg og Dag Håvard Søvik fra Rauma kommune. Slange for utlufting av eksos som kobles på bilene henger bak.
ToroBygg

ToroBygg

BBW

BBW

Advansialogo

Advansialogo

NorskKonstruksjonsrådgivning

NorskKonstruksjonsrådgivning

JOMoen

JOMoen

Elementpartner

Elementpartner

Flataker

Flataker

Skarelogo

Skarelogo

Midthauglogo

Midthauglogo

Den gamle brannstasjonen på Åndalsnes i Rauma kommune var utdatert. Nå har brannetaten i kommunen fått en helt ny stasjon bygget etter dagens krav til arbeidsmiljø og med fasiliteter til å kunne drive et effektivt og godt brannvesen.

Fakta

Sted: Åndalsnes i Rauma kommune

Prosjekttype: Brannstasjon

Areal: Ca. 2.250 kvadratmeter

Byggherre: Rauma kommune

Kostnad: Totalramme inkl. mva. 69 millioner kroner

Totalentreprenør: Toro Bygg

Arkitekt, LARK, IARK, SØK, BIM: Arkitektene BBW

Byggherreombud: Advansia

Rådgivere: RIG: Era Geo l RIB: Norsk Konstruksjonsrådgiving l RIA, RIBr, RIbfy, RIVA: Norconsult l RIV: Asplan Viak l RIE: Skare

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Fagblikk l Elektro: Skare l Rørlegger: Flataker VVS l Grunn- og utomhusarbeid: J. O. Moen Anlegg l Betongelementer: ElementPartner l Automasjon: Schneider Electric l Taktekking: Trondheim Tak l Lås og beslag, adgangskontroll: Romsdal Glass og Lås l Rekkverk og ståltrapper: Midthaug

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi hadde en del avvik etter et tilsyn i 2016. Da startet et arbeid for å finne ut om vi kunne oppgradere den gamle stasjonen slik at den kunne oppfylle dagens krav, eller om vi måtte tenke nytt. Resultatet ble det du nå ser, en helt nybygd stasjon som tilfredsstiller alle krav til arbeidsmiljø og gode fasiliteter for brannvesenet, forteller prosjektleder for nybygget i Rauma kommune, Dag Håvard Søvik.

Oppdraget med bygging av den nye stasjonen, som ligger sentralt til tett på sentrum av Åndalsnes ,gikk til Toro Bygg AS som en totalentreprise. Etter en planperiode og riving av en eldre bygning som stod på tomta, gikk de i gang med byggearbeidene i august i fjor og kan overlevere ferdig bygg nå i september etter vel ett års byggetid.

Kortreiste elementer

– Vi har reist bygget som et betong-elementbygg som er satt opp på en såle. Både etasje-skiller og tak er i betong, og vi har vel nærmest rekord i kortreist levering av betong-elementer, forklarer prosjektleder Gaute Inge Helseth i Toro Bygg. Leverandøren ElementPartner ligger bare 300 meter bortenfor den nye brannstasjonen.

Helseth forklarer at det som er spesielt med en brannstasjon, er at bygget er delt inn i en ren og en skitten sone.

– Når brannfolkene kommer inn fra et oppdrag, skal de umiddelbart gå inn i den skitne sonen og vaske både klær, utstyr og seg selv før de har på seg rene klær og beveger seg over i den rene sonen.

– Hele bygget er nærmest som en stor vaskemaskin der vi sender skitne folk og utstyr inn den ene enden og tar de ut rene i den andre, sier Dag Håvard Søvik.

To etasjer

Det 2.250 kvadratmeter store bygget er bygget delvis i to etasjer med en etasje der det i hovedsak er vognhaller og vaskehall.

I første etasje er det en stor vognhall med fire store porter for utrykningskjøretøy. Her er også et lavere lagringsområde for forskjellige spesialtilhengere og annet utstyr, vaskehall for biler, kjønnsdelte garderober og soner for av- og påkledning av skitne og rene klær, badstu og lokaler med lager, garasje og garderober for brannforebyggings- og feiertjeneste. I garasjen til denne tjenesten er det tre porter for mindre biler og ladepunkt for elbiler.

I andre etasje er det kontorer for blant annet brigadesjef og brannforebygger, undervisningsrom, treningsrom og et romslig og velutstyrt kjøkken, og det er en stor terrasse over garasjen til brannforebyggings- og feie-tjenesten med utgang fra kjøkken og spiserom.

Utsikt mot brannbilene

– Fra andre etasje er det store vindu ut mot hallen der utrykningskjøretøyene står. De som velger å bli brannmenn, liker gjerne å se på brannbiler, så her kan de gjøre det hele tiden, sier Dag Håvard Søvik med et smil.

I nye Åndalsnes brannstasjon er det ingen vaktsentral eller overnattingsplasser for mannskapene.

– Nei, våre mannskaper sover hjemme, og har stort sett dette som en deltidsjobb. Vi har heller ingen døgnberedskap på brannstasjonen. De som har vakt oppholder seg hjemme utenom vanlig arbeidsdag, forklarer Søvik. Størrelsen på kommunen og antall branner gjennom et år gir ikke grunnlag for at brannstasjonen kan bemannes 24 timer i døgnet gjennom hele uken.

Krevende brannobjekter

– Men vi er en krevende kommune å ha en brann- og redningstjeneste i. Kommunen har stor gjennomgangstrafikk av trailere med alle typer last, vi har en omfattende turisttrafikk med cruiseskip og sterk befolkningsvekst om sommeren, vi har mange festivaler og store arrangement, og vi har store industribedrifter med blant annet brannfarlige stoffer i produksjonen i tillegg til at vi har en krevende geografi med høye fjell og lange fjorder. Dette krever blant annet at vi har en del spesialutstyr, og noe står lagret på ferdig pakkede tilhengere som vi tar ut når vi har bruk for dem, forteller han.

Henter varme fra sjø

– Selv om dette er et nokså standardisert og ikke så komplekst bygg er her mange tekniske finesser, forklarer Gaute Inge Helseth i totalentreprenøren Toro Bygg. Det ene er oppvarmingen som skjer via en sjøvannsledning og en stor varmepumpe. Vann-til-vann anlegg gir vannbåren gulvvarme til de fleste rom i bygget.

En annen teknisk detalj er eksos-avtrekket i den store vognhallen for utrykningskjøretøyene. En slange kobles til eksosuttaket på bilene når de står i hallen. Dette er en fleksibel slange, og når bilene kjører utrykning slipper sjåføren å koble denne av; den løsner selv når bilen er vel ute av hallen og i frisk luft slik at det ikke slippes ut eksos inne i hallen.

– Vi er godt fornøyde med hva vi har fått til her på et drøyt år, og glade for å kunne overlevere et bygg når det var lovet, avslutter Helseth.


Flere prosjekter