Tydelige kontraster bidrar til god orientering, skriver SINTEF.Illustrasjonsfoto: Buero Bauer

Anbefaler tydelige luminanskontraster for orientering og farevarsling

En ny anvisning i Byggforskserien fra SINTEF beskriver hvordan man kan beregne luminanskontrast i prosjekteringsfasen og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt.

Det skriver SINTEF i en pressemelding onsdag.

Den nye anvisningen 220.114 Prosjektering av luminanskontrast omhandler visuelle kontraster og forklarer begrepene som benyttes for å beskrive kontraster.

– Bruk av luminanskontraster kan bidra til bedre orientering og at man finner fram raskt, og er viktig for å varsle fare. Hensikten med anvisningen er å gi en enkel oppskrift for prosjektering av luminanskontrast i byggverk, sier arkitekt og seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF.

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller generelle krav til synlighet og luminanskontrast ved for eksempel inngangsparti og markering av inntrinn og håndløper. Anvisningen viser, ifølge pressemeldingen, hvordan luminanskontraster kan beregnes i prosjekteringsfasen, etterprøves i ferdig byggverk og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt.

– God lesbarhet og luminanskontraster trenger ikke gå på bekostning av visuelle kvaliteter. Ved valg av materialer og farger bør man ta hensyn til arkitekturen samtidig som farger og materialer må gi god lesbarhet. Det er fullt mulig å utforme omgivelser som har estetiske kvaliteter og samtidig er i tråd med prinsippet om universell utforming, sier Schlunk i pressemeldingen fra SINTEF.