For å følge temperaturutviklingen under transport med betongbil og helikopter, har SINTEF utviklet egne temperatursensorer. I tillegg er det tatt infrarøde bilder på byggeplasser og temperaturen er målt under betonghåndtering. Foto: SINTEF

Anbefaler å utvikle helt ny betongbil etter SINTEF-prosjekt

Et kartleggingsprosjekt gjennomført av SINTEF og Betongklyngen har kommet frem til at et nytt design for betongbiler kan gi bedre, billigere og mer miljøvennlig betong ved å sørge for mer konstant temperatur.

Det kommer frem i en pressemelding fra SINTEF mandag.

SINTEF og Betongklyngen har i prosjektet « Transport av betong i kaldt klima» kartlagt varmetap og oppvarming i de ulike transportetappene betongen går gjennom fra blandeverk til byggeplass. Det er viktig at betongen hverken fryser eller blir så varm at herdeprosessen starter for tidlig.

– Først når vi vet nøyaktig hvor temperaturtapet skjer, kan vi vi finne effektive løsninger for å redusere det, sier prosjektleder Isak S. Langås i SINTEF, i pressemeldingen fra forskningsinstituttet.

SINTEF har utviklet egne temperatursensorer som bedriftene har brukt for å måle temperatur under transport. I tillegg har forskerne tatt infrarøde bilder på byggeplasser og målt temperaturen under betonghåndtering.

I prosjektet har man blant annet målt temperaturen i betongpumpen på byggeplassen. Målingene viste at betongen ikke kjøles ned så lenge pumpen går, uansett utetemperatur. Men så snart den stanser, synker temperaturen i rørgaten fort, skriver SINTEF.

André Marthinussen hos betongprodusenten Betong & Entreprenør har logget alt som hendte på tretimers-turer med betongbil mellom Lofoten og Vesterålen. Kartleggingen avdekket at så snart bilen stanser eller reduserer farten, som ved bykjøring eller veiarbeid, varmes betongen opp av motorvarmen. Loggene viser i tillegg at hvis sjåføren stopper for å spise pølse på veien, vil temperaturen mest sannsynlig stige med én grad mens bilen står stille på bensinstasjonen.

– Det kan oppfattes som et kuriøst eksempel, men denne oppdagelsen var faktisk direkte årsak til at vi endret rutiner, forteller Marthinussen.

Isak S. Langås i SINTEF søker nå samarbeidspartnere for å utvikle en betongbil som tar vare på temperaturen i betongen, på både varme og kalde dager. Han ser, ifølge pressemeldingen, for seg en bil som benytter motorvarmen til å bevare eller øke betongtemperaturen, ved å bygge et kabinett rundt trommelen som skjermer for vind og kanaliserer varmen fra motoren rundt trommelen. På varme dager må betongen skjermes fra oppvarming. Bilen bør derfor også utformes slik at man også kan utnytte vinden som oppstår rundt bilen når den er i fart til kjøling av trommelen, og samtidig skjerme trommelen for motorvarmen når bilen står i ro.