AMV og Norhard inngår strategisk samarbeid om felles boreteknologi. Illustrasjon: AMV/Norhard.

AMV og Norhard inngår strategisk samarbeid om felles boreteknologi. Illustrasjon: AMV/Norhard.

AMV og Norhard inngår strategisk samarbeid

Norhard AS og AMV AS inngår avtale om etablering av felles teknologiselskap, kjøp av ny rigg for stigende styrt retningsboring og inngår strategisk samarbeid om felles boreteknologi.

Partene etablerer et teknologiselskap som vil eie de immaterielle rettigheter for produkter som er utviklet av selskapene og som i felleskap vil utvikles videre, skriver AMV og Norhard i en pressemelding.

AMV vil være eksklusiv leverandør og samarbeidspartner til Norhard for produkter og teknologi til Norhards operasjoner, står det i meldingen.

Ifølge partene inngår de også strategisk samarbeid om utvikling av boreteknologi for styrt horisontal boring.

– Samarbeidet vil tilføre ytterligere et segment i AMVs produktportefølje samtidig som det bidrar til en raskere og mere miljøvennlig gjennomføring av vannkraftprosjekter. Vi er stolt av den tillit som Norhard viser oss og den teknologi som vi har utviklet. Samtidig så får vi tilgang til en enorm erfaringsbase fra Norhard gjennom deres utrustning, medarbeidere og teknologi. Dette gjør at vi er trygge på at de produkter som nå skal leveres i markedet vil være enestående for denne type boring. Samtlige selskaper i vårt konsern vil bidra inn mot denne leveransen og vi vil dermed spille på den allsidighet som vi har bygget opp gjennom mange år. Dette gleder vi oss til, sier administrerende direktør Peder Andersen i AMV.

– Tjenestene AMV og Norhard tilbyr er 100 prosent komplementære. Avtalen styrker markedsposisjonen vår betydelig for fremtiden. Det er viktig for våre ansatte og lokalsamfunnet i Sirdal, kommenterer administrerende direktør Børge Elle i Norhard.