Amfi Sogningen

Amfi Sogningen

Sted: Sogndal

Prosjekttype:
Nybygg/utvidelse av kjøpesenter

Kontraktssum eks. mva:
100 millioner kroner

Bruttoareal: 6.000 kvm
(senteret totalt på 26.000 kvm)

Byggherre: Amco (Amfi Drift)

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør

Arkitekt/interiørarkitekt:
AMB Arkitekter

Prosjektledelse:
Hammerø & Storvik Prosjekt

RIB: Norconsult

RIBrann: Sweco

Teknisk entreprenør elektro:
Holen Installasjon

Teknisk entreprenør sanitær,
rør og varme:
YIT

Teknisk entreprenør ventilasjon: GK Norge

Underentreprenører/leverandører: Asfalt: Instefjord Asfalt - Betong-
element: Førde Sementvare - Ferdigbetongleveranser: Fredheim Maskin & Betong - Flisarbeider: Øvrebø Fargehandel / Trygve Espeland Mur / Brødr. Olsen - Glass og aluminium: John Holvik - Gulvstøp: Betong og Industrigolv - Grunnarbeid: Havnen Entreprenørservice - Heis: HK Service - Kantstein: Syrstrand Gartneri - Lås- og beslag: KABA MøllerUndall - Maling og gulvbelegg: Øvrebø Fargehandel - Porter: Windsor - Rekkverk glass: Fana Glass - Rekkverk stål: Daco Mekaniske - Sedumtak: Grasrota - Spunt: Fundamentering - Stål/ståltrapper: Sunnfjord Industri & Sveiseservice - Taktekking: Skårhaug Taktekk - Tømmerarbeid: Tharaso - Veimerking: Vegmerking Vest

Sogndal har i mange år vært handelssenteret i Sogn. Storsenteret i bygda har vært det store trekk-
plasteret, og nylig kunne sogningene ta i bruk et av fylkets største og flotteste kjøpesenter gjennom en omfattende utvidelse av Amfi Sogningen.

Senteret ble åpnet som planlagt
15. november, i god tid før julehandelen. Dermed kan Amfi nå innby til mange nye kvadratmeter med shoppingopplevelser. Utvidelsen er på ca 6.000 kvm. Inkludert p-kjeller og tekniske rom er Amfi Sogningen nå totalt på nærmere 26.000 kvm.

Selve butikkarealene med spisesteder legger beslag på rundt 21.000 av disse kvadratmeterne.

Utvidet og bygget sammen
Utbyggingen innebærer blant annet at man har bygd sammen flere eksisterende bygg samt at man har utvidet med nye arealer.

Utvidelsen av senteret er utført av Veidekke Entreprenør AS i en totalentreprise. Veidekkes oppdrag, som skjer på vegne av Amfi Drift gjennom selskapet Amco (50/50 eid av Amfi og Coop), har medført at senteret er utvidet nordover med to nye etasjer for handel, samt arealer for parkering på gatenivå og på taket.

– Kontrakten hadde en verdi på ca 90 millioner kroner (eks. mva), men med noen tilleggsarbeider havner vi totalt på rundt 100 millioner kroner (eks. mva), forteller prosjektleder Svein Even Dale i Veidekke Entreprenør Distrikt Sogn og Fjordane.

Byggearbeidene startet i 1. november 2011, med riving av tre eldre bygninger og grunnarbeider. Prosjektet ble overlevert som planlagt 1. november.

Bygging i full drift
Dale forteller at arbeidet har gått helt etter planen, og at de ikke har støtt på noen større problemer underveis. Noen utfordringer har det vært, blant annet det å utvide et senter som hele tiden har vært i full drift.

– Dessuten er det en relativ trang tomt, ved at vi må bygge inntil tre eksisterende bygninger, og at det må tas hensyn til både biler og myke trafikanter i området. Utvidelsen påvirket driften på senteret noe, men vi gjorde alt vi kan for at kundene og butikkene i minst mulig grad skulle bli påvirket, legger Dale til.

Prosjektleder Stig Ove Hol i Hammerø & Storvik Prosjekt AS har vært byggherrens prosjektansvarlige og byggherreombud i utbyggingen. Han er strålende fornøyd med jobben Veidekke har utført.

– Vi har hatt et fortreffelig samarbeid med Veidekke, og det har ikke vært noen skjær i sjøen, sier Hol.

Ikke synlig
Det kanskje mest oppsiktsvekkende ved en såpass stor utbygging, er hvor lite den synes utenfra.

– Man ser knapt de omfattende arbeidene som er gjort fra utsiden. Bare en rundt 100 kvm stor fasade på en utbygging på over 6.000 kvm er synlig på forsiden av bygget. Det er spesielt, legger Hol til. Størstedelen av det synlige arbeidet ser man fra baksiden, med etableringen av et parkeringsanlegg på taket av den nye senter-
delen. Herfra er det også en inngang til butikkene. P-anlegget har plass til 80 biler.

– Det er gjort flere grep for å gjøre dette arealet så pent som mulig, ettersom det er mange som har utsikt rett ned på sentertaket fra byggefeltet på Leite i skråningen ovenfor bygget. Ved siden av parkeringsanlegget som er belagt med asfalt, er deler av taket også belagt med sedumtak, legger Dale til.

Bygningskroppen i den nye senterdelen består for det meste av betongelementer. Det var Førde Sementvare som leverte elementene, og de har til sammen tiltransportert 4.000 tonn betongelementer til byggeplassen. Alt under bakkenivå er plasstøpt, og det samme er trappe- og heissjakter.

Flere nye butikker
Blant de nye butikkene i senteret finner vi blant annet H&M og Rema1000. Clas Ohlson kommer med en stor butikk første halvår 2013. Ikke minst H&M med sine 1.700 kvm vil nok lokke mange kjøpeglade fra nærliggende kommuner til det nye senteret. Senteret har nå 56 butikker med ca 250 p-plasser.

Senterleder Wilhelm Fredrik Tangerud i Amfi Drift AS er strålende fornøyd med senteret etter nyåpningen.

– Det var viktig for oss å bli ferdig til julehandelen, og det gikk bra. Etter åpningen har vi hatt veldig bra besøk, med hele 14.000 personer innom dørene på selve åpningsdagen. Neste år håper vi å bikke 600 millioner kroner i omsetning, noe som er en økning på 100 millioner koner fra i år, sier Tangerud.

Han er også godt fornøyd med hvordan ombyggingen har gått, og roser samarbeidet med Veidekke og Hammerø & Storvik Prosjekt.

I tillegg til utvidelsen av senteret er det også gjennomført omfattende arbeider på eksisterende arealer.

Hele bygningsmassen har gjenomgått en oppgradering, som skal sikre at hele senteret oppleves som nytt. Disse oppgraderingsarbeidene har kostet rundt 50 millioner kroner (eks. mva), og vil bli helt fullført i juni.

Tekst og foto: Arve Brekkhus


Flere prosjekter