Adm. dir. i 4CastGroup/Prognosesenteret Bjørn M. Birkeland (t.v.) og adm. dir . Stig W. Seljeseth i Ambita tror at oppkjøpet vil gi begge selskap et strategisk løft.

Ambita kjøper 51 prosent av aksjene i 4CastGroup/Prognosesenteret

Ambita kjøper 51 prosent av aksjene med virkning fra 9. september.

- 4CastGroup/Prognosesenteret AS passer meget godt inn i strategien til Ambita og begge grupperingene vil nyte godt av å samle kreftene, og dermed bli en mer slagkraftig aktør i Norge, sier adm. dir. Stig W. Seljeseth i Ambita.

Ambita er et eiendomsteknologiselskap som leverer tjenester, systemer og produkter basert på eiendomsdata og kartdata. Selskapet står også bak Infoland, i tillegg til løsninger for elektronisk tinglysing.

I 2018 omsatte Ambita totalt for 394 millioner kroner, og består av 94 ansatte hvorav 80 er tilknyttet Ambita AS. Selskapet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og målet med statens eierskap i Ambita er kun forretningsmessig. Selskapet eier også 92,3 prosent av Boligmappa AS og 68,8 prosent av Alva Technologies AS.

- Selskapene som inngår i 4CastGroupkonsernet jobber på ulike måter med å utvikle digitale løsninger som sikrer industriell skreddersøm og økt integrasjon av kundenes data for å skape unikt innhold. Selskapets datatilgang, analysekompetanse- og kapasitet vil kunne bidra til økt relevans for Ambitas kjernemarked, heter det i meldingen.

- Denne transaksjonen er svært positiv og vil gi begge selskapene et strategisk løft. Vi vil bli mer datadrevet og fremstå som en sterkere partner for våre kunder, fortsetter Seljeseth.

Adm.dir. i 4CastGroup/Prognosesenteret Bjørn M. Birkeland trekker frem at Prognosesenteret AS/4CastGroup skal videreføre dagens produkt- og tjenestekonsepter, men at koblingen til Ambita vil bidra til å styrke selskapets tjenestespekter.

Prognosesenteret/4CastGroup ble etablert i 1978, og har kontorer i Oslo og i Stockholm. Selskapet teller 58 medarbeidere til sammen.