Amberg åpner kontor i Drammen

16. september åpner det sveitsiske Amberg-konsernet offisielt sine kontorlokaler i Norge, Drammen.

Åpningen vil finne sted på First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg 7.

Kontoret etableres i Norge for å forsterke sin tilstedeværelse i det Skandinaviske markedet, samt møte markedets etterspørsel etter spesialkompetanse innen underjordiske arbeider. Amberg Gruppen består av Amberg Engineering, Amberg Technologies og VSH.

Amberg Engineering er et av verdens ledende ingeniørfirmaer innen underjordiske bygg og anleggsprosjekter.

- Vi sørger for profesjonelle og kostnadseffektive løsninger. Alt fra planlegging, design, byggekontroll til igangsetting, samt fornying og rehabilitering av underjordisk bygg, tunnel og hulrom, skriver de i en melding.

Amberg Technologies beskriver seg selv som spesialister innenfor systemer for innhenting og analyse av georeferert digital informasjon. Selskapet utvikler og leverer systemer for innmåling og utsetting av geometri i underjordsanlegg, laser-scanning og dokumentasjon, geotekniske måle og analysesystemer, navigasjon av borerigger, samt seismiske tunnelmålesystemer.

VSH’s testgalleri kanutføre de fleste 1:1 tester innen brann og redning. De 5 kilometerne med tunnelsystemer byr på muligheter innen alle typer laboratorieforsøk.