Alumen

FMgruppen

FMgruppen

Artec

Artec

Betonggulv

Betonggulv

Aarslefflogo

Aarslefflogo

Ved Damsgårdssundet har BOB Eiendomsutvikling ført opp to blokker med til sammen 48 leiligheter og et næringsareal. Fasadene har en ytre kledning av perforert aluminium, som gir byggene identitet og særpreg.

Fakta

Sted: Damsgårdssundet, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 108 millioner kroner

Bruttoareal: 4.600 kvadratmeter

Byggherre og byggherreombud: BOB Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: FM Strand

Arkitekt: Artec

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIV rør, RIG, RIM: Sweco Norge l RIByfy: Rambøll l RIV vent: Venty l RIVA: Haugen VVA l RIE: OneCo l RIBr: Firesafe l RIHeis: Scan Heis l RIAvfall: BIR Bedrift l Uavhengig kontroll: HRP

Underentreprenører og leverandører: Anleggsgartner: Jans Hageservice l Betongarbeid: Betongentreprenøren Sundt & Morstøl l Prefab dekker og trapper: Con-Form l Gulvstøp, avretting: Betonggulv l Stålarbeid: Bergen Mekaniske l Taktekking: Fløysand Tak l Glass og aluminium: Fasade og Bygg Service l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Rekkverk: Solmek l Tømrer: Vestafjell l Maler: RSV l Parkett: Format Gruppen l Rørlegger og sprinkler: Skåtun VVS l Elektro: OneCo l Ventilasjon: Venty l Baderomskabiner: Part l Heis: Scan Heis l Brannsikring: Firesafe l Lås og beslag: Låsservice l Kjøkken: Norema

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Alumen er tegnet av Artec og ført opp i totalentreprise av FM Strand. Blokk A har sju etasjer, blokk B seks etasjer. Samlet areal er på 4.600 kvadratmeter. FM Strands entreprisekostnad er på 108 millioner kroner uten merverdiavgift. Grunnarbeidet startet i slutten av mai i 2021 og bygging i august 2021. Alumen stod ferdig i april i år.

Forurenset tomt og trang vei

Prosjektleder Tomasz Matyjaszczyk i FM Strand forteller at grunnforholdene var krevende.

– Det har vært gammel industri på tomten og forurenset masse måtte kjøres til deponi. Veien forbi tomten er veldig smal, noe som gjorde frakt av materialer til byggeplassen til en utfordring. Krigen i Ukraina reduserte tilgangen på materialer til dobbelfasaden. Vi klarte likevel å overlevere prosjektet i tide.

Alle fag ble prosjektert i BIM og mange fag brukte BIM under bygging.

– Vi praktiserte Lean Construction med tavlemøter hver morgen. Et par ganger i uken kjørte vi møter med alle fag. Byggene ble delt i soner, med en etasje som en sone, og lean-toget gikk gjennom byggene, sier Matyjaszczyk.

Det er et mål at Alumen skal sertifiseres som Breeam Very Good, noe Matyjaszczyk sier hadde mange utfordringer på et bygg midt i byen.

48 leiligheter

De to byggene i Alumen har totalt 48 leiligheter. I første etasje i bygg A (som ligger nærmest Puddefjordsbroen) ligger det et næringslokale. Leilighetene er fra 47,5 til 92,5 kvadratmeter og har høy standard. Alle leiligheter har skjermer og døråpner tilknyttet porttelefon med kamera. (kan leveres som app til mobil). Kjøperne hadde tilvalgsmuligheter innen parkett, farger, kjøkken og fliser på baderom.

Beboerne har felles takterrasser på begge bygg og felles sykkelparkering med plass til 120 sykler og kajakklagring i første etasje i bygg B. Takterrasser er på drøyt 300 kvadratmeter, halvparten er grøntareal. Terrassene er pent møblert og har flott utsikt. Avstanden mellom blokkene er stor nok til at alle leilighetene får sol.

Både leilighetene og deler av fellesområder har universell utforming. Mellom byggene og på sørsiden av bygg B er det opparbeidede uteområder med fastmonterte benker og grøntareal. På sjøsiden er det en offentlig tilgjengelig trepromenade i to høydenivå. Det ligger flere matvarebutikker og et pizzabakeri nær Alumen.

Utfordret av BOB

Master i arkitektur og partner Marina Trifkovic i Artec sier at BOB utfordret arkitektfirmaet på å tegne noe ingen hadde sett i Bergen før.

– Det skulle være rasjonelle leiligheter, men en spektakulær form. Den indre bygningskroppen er kompakt og rasjonelt utført av hensyn til energi og klimaoverganger. Det er balkongene og det ytre skallet som gir bygningen form. Inspirasjonen har vi hentet fra tomtens historie og fra den maritime beliggenheten. Tidligere eier av tomten drev med skrapmetall. Dermed ble metall som kledning et naturlig valg. Ideen var en dansende form i gull og sølv. Vi ønsket oss mer farger, lekenhet og tekstur i bybildet. Vi mener at dette prosjektet har alle de aspektene med seg. Buer er snillere enn skarpe kanter. Det maritime utrykket virker riktig på Damsgård, sier Trifkovic.

Hun sier at det er relativt tett mellom bygningene i en urban setting.

– Vi ønsket å skjerme leilighetene og balkongene fra innsyn fra gaten og fra naboene. Skallet skulle være et slikt slør som skjermer det som skjer på innsiden. Tanken var å skape en buffersone, og dermed litt avstand til det som skjer på gateplan, sier Trifkovic.

Det er fire leiligheter per plan, alle beliggende på et hjørne. En så sentral beliggenhet medfører ofte noe nedskalering av boareal, dermed er gode kvaliteter og effektive planløsninger ekstra viktig.

– Alle rom har rikelig med dagslys og fine gløtt til omgivelsene. I tillegg vil beliggenheten på et hjørne gi bedre luftemuligheter og flere vinkler med sol. Hver leilighet har sin sportsbod vegg i vegg med leiligheten. Disse vil oppleves som en forlengelse av leiligheten og vil være en uvurderlig kvalitet i en tett urban setting. Gangarealene har fått varme farger og en synlig rettløpstrapp midt i rommet. En god og synlig trapp vil være et naturlig valg fremfor heis når den er innbydende og sentralt plassert. Vi har fikk god hjelp fra blikkenslageren hos Sigurd Opheim til å finne riktig hullstørrelse på perforeringen og til å lage alle overgangene. Firmaet har bidratt med mye kunnskap og vært veldig tålmodig og positive underveis med holdning om at hvis vi klarer å tegne det så skal de klare å bygge det. Vi har også hatt god dialog med FM Strand underveis i hele byggefasen, sier Trifkovic.

Panelovner og fjernvarme

Alumen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Leilighetene varmes med elektriske panelovner (elektriske varmekabler på baderom). Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 93,2 kWh for bygg A og 95,9 for bygg B. Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning i leilighetene, med et aggregat i hver leilighet.

Alumen ligger ved vestsiden av Damsgårdssundet, som de siste 17-18 årene er forvandlet fra å være et gammelt industriområde til å bli et moderne og attraktivt boligområde. Grunnen der byggene står er utbygd sjøbunn. Forurensede masser er kjørt til deponi. Både byggene og trepromenaden står på stålkjernepeler, 57 under byggene og 20 på promenaden rett foran byggene. Det er også satt ned 165 peler under den utvidede promenaden og 82 meter rørspunt foran naboprosjektet Kuben, som ligger sør for Alumen. Det er radonsperre under begge byggene.

Perforert aluminium

Byggene har en rasjonell og kompakt form innenfor klimaskallet. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong supplert med stålsøyler. Det har gått med 2.413 kubikkmeter ferdigbetong i byggene og 528 kubikkmeter i promenaden. Takene er flate, isolerte og tekkede, Det er påstøp mellom tekking og takhager. Byggene har en blanding av liggende og stående trekledning og en ekstra kledning av perforerte plater av gullfarget og sølvfarget aluminium.

Det er parkett på gulv og fliser på baderom og toaletter i leilighetene. Innervegger er i gipsplater og stålstender, samt noe trestender. Himlinger i stue og soverom er i betong, med nedsenket gipshimling med tilvalg. I ganger er det standard med nedsenket gipshimling. I boder er det systemhimling. Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter i takene.

Det er en heis i hvert bygg.

Smarthusløsninger

Man har jobbet for å gjøre Alumen til et miljøvennlig prosjekt, med høy energieffektivitet, bruk av LED lyskilder, utelys som slår seg av når det lysner om morgenen og smarthusløsninger i alle leiligheter.

Det er lydabsorbenter over systemhimlinger. Vegger i leiligheter mot heis er ekstra godt isolerte.

Da byggeaktiviteten var på topp var 60 personer med. Alumen er ført opp uten skader med fravær.


Flere prosjekter