Alrek helseklynge

I Bergen har Skanska Norge ført opp et avansert undervisnings- og forskningsbygg på 12.835 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, undervisnings- og forskningsbygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 325 millioner kroner

Bruttoareal: 12.835 kvadratmeter

Byggherre: Universitetet i Bergen

Byggherreombud og SHA-koord.: Fylkesnes

Totalentreprenør: Skanska Norge

Prosjektledelse BH: STEMA Rådgivning

Arkitekt: b+b arkitekter

Totalrådgiver: Rambøll

Uavh.kontroll for UiB: WSP

Underentreprenører og leverandører: Rivning og sanering: Norsk SaneringsService l Grunnarbeid: Sprengningsteknikk l Spunting: FAS l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Betongarbeid og ytterveggselementer: Skanska Norge l Hulldekker og trappeelementer: Nobi Voss l Ytterveggselementer: Jatak Kaupanger l Kjerneboring: Mimax l Avretting, påstøp og epoxy: Betonggulv l Stål og bæresystem: Alsaker Stål l Solcellepanel: Fusen l Alu-/glassfasade: John Holvik l Granittfasade: NSM l Solavskjerming: Vental l Kontorvegger og himling: Innomhus l Maler: RSV Maler l Gulvlegger: H Solberg l Industriparkett: Bo Andren l Sanitær, varme og kjøl: Grevstad & Tvedt l Elektro og SD-anlegg: OneCo l Ventilasjon: Tevas l Utv.VA: Bergen Rørteknikk l Sprinkler: Total Sprinkler l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Storkjøkken: Norema l Fast inventar: Walløe & Nilsen

Byggherre er Universitetet i Bergen. Skanska Norge har ført opp bygget i en totalentreprise, etter en samspillsfase. Bygget er tegnet av b+b arkitekter, og samlet areal er på 12.835 kvadratmeter, fordelt på fem etasjer og teknisk kjeller. Entreprisekostnaden er på 325 millioner kroner uten merverdiavgift. Rivning av Odontologibygget startet i august 2018, grunnarbeidene begynte i november 2018 og bygget ble ferdigstilt i august i år.

Utfordrende grunnarbeid

Prosjektleder Jann Even Longva i Skanska Norge forteller at det ble funnet asbest i tak og fasade på Odontologi-bygget, noe som ble håndtert på forsvarlig måte.

– Vi måtte legge om hovedvann-ledningen som går fra Svartediket til sentrum, som gikk tvers gjennom tomten. Den er nå lagt i egen kulvert på utsiden av bygget. Vi måtte lage en bypass-løsning slik at vi fikk revet ledningen og gravd oss ned til kjeller. Det var forurensede masser i grunn og betongpilarer. I tillegg har prosjektet omfattet rivning av en større likeretterstasjon som forsyner trolleybussene med strøm og etablering av ny stasjon nord på tomten, sier Longva.

– I samspillsfasen klarte vi sammen med byggherren å få utviklet og finne løsninger om gjorde at vi gikk fra energiklasse C (som lå i kontrakt) til energiklasse A, det første sådan til UiB. Det er vi veldig stolte av og hadde ikke klart det uten kompetansen som vi har i Skanska og en fremoverlent byggherre, legger Longva til.

Lavkarbonbetong, el lading for sykler, reversibel varmepumpe (kjøling og varme) og solcellepanel på taket gjør Alrek helseklynge til et bygg med gode miljøkvaliteter, og er prosjektert og ført opp etter Tek17.

Gleder seg

Prosjektansvarlig Helge Rekve ved Universitetet i Bergen sier at han er veldig godt fornøyd med bygget.

– Bygget er lyst og trivelig. Det er kjekt å se at brukerne gleder seg til å komme på jobb, og smiler fra øre til øre. Så langt har vi ikke fått én klage. Vi er også veldig godt forhøyd med samarbeidet med Skanska Norge. De har vært løsningsorientert og levert på tid, kvalitet og kostnad, sier Rekve.

Mange grensesnitt

Prosjekteringsleder Preben Hammersland i Skanska Norge forteller at en av de største utfordringene var å få utformet og detaljert de tekniske anleggene som skulle ivareta økte energiambisjoner og samtidig rigges på en måte som tilrettela for god systematisk ferdigstillelse.

– Det er mange grensesnitt mellom fag og aktører, både når det gjelder fysisk utstyr og styring/kommunikasjon, men vi kom i mål med et godt helhetlig produkt sammen med våre dyktige rådgivere og underentreprenører og et godt samarbeid med den svært profesjonelle driftsavdelingen til UiB, sier Hammersland.

Hovedvolum med sterkt og solid uttrykk

Sivilarkitekt Nina Pettersen i b+b arkitekter forteller at det var flere viktige faktorer ved utforming av konseptet.

– Det var behov for mye dagslysflate på grunn av mange kontorarbeidsplasser. Gjeldende reguleringsplan satte begrensninger på byggehøyde, utnyttingsgrad og byggegrenser. Det var et ønske om stor grad av åpenhet og kontakt på tvers av fagmiljøene. Det var behov for skjerming av sårbare pasientgrupper og ivaretakelse av krav til konfidensialitet, sier Pettersen.

Hun sier at rømningstrapper og heissjakter er plassert i hver ende av den langsgående allmenningen. Her er også byggets to adkomster plassert. I sør ligger prosjektets hovedadkomst, i nord ligger adkomst primært for pasienter som skal til klinikkene i bygget. Grunnet begrensninger i tillatt byggehøyde og utnyttingsgrad er prosjektet plassert så lavt som mulig i terrenget. Mellom hver fløy er det nedsenkede hager, slik at det blir godt dagslysinnslipp også i plan 0. I denne etasjen er alle de større undervisningsarealene samlet.

Ytterhud på fasadene er i hovedsak lys granitt, som er lagt i horisontale bånd av varierende bredder som gir liv til fasaden. Granitten er montert med skjult innfesting og åpne fuger.

– Vi ønsket at de fire hovedvolumene skulle ha et sterkt og solid uttrykk. Som kontrast til mellomleddenes lette transparens i sitt helglasset volum, understreker de byggets formmessige sammensetning. Granitten gir bygget et solid uttrykk av naturlig og bestandig karakter. Vindusbånd med store glassflater gir et lyst og trivelig interiør med kontakt ut til de frodige hager mellom fløyene. Vindussmyg i granitt understreker det solide uttrykket, forteller Pettersen.

Den lyse granitten er videreført i gangareal og trapper i hageanlegget. Det grønne og bruk av naturlige materialer er også videreført i byggets interiør.

Trappehus og mellombygg er helglasset, henholdsvis tett og klart glass. Inntrukket inngangsparti har fått en rød farge som går igjen i inngangsparti til de to tidligere oppførte byggene tilhørende helseklyngen.

Digital byggeplass

Alrek helseklynge har ifølge Longva vært en digital byggeplass.

– Vi har hatt samlokalisering av byggherre, entreprenører og rådgivere og jobbet i modell for alle fag. Det har vært knapp byggetid og en veldig god og effektiv og sikker produksjon i dette prosjektet. Det har vært tett og aktiv oppfølging av fremdrift og tidlig og aktiv involvering fra alle aktører, sier Longva.

350 arbeidsplasser

Alrek helseklynge får cirka 350 arbeidsplasser og skal brukes av cirka 500 studenter innen medisin, fysioterapi og psykologi. Det skal romme forsknings- og utdanningsvirksomheter knyttet til primærhelsetjenesten og har kontorer, undervisningsrom, allmenlegeklinikk, visningsareal for omsorgsteknologi og klinisk psykologi.

Bygget ligger ved Årstadveien, der det gamle Odontologibygget lå.

– Vi har gravd oss ned til fjell og opparbeidet med en kvalitetsfylling. Vi måtte spunte langs Årstadveien og mot nedkjøring til NOB. Kjelleren er festet i grunnen med strekkpeler for å hindre oppdrift. Bygget er sikret mot radon i betonggulvet, sier Longva.

Som kuler på en streng

Bygget er avlangt og har fire fløyer fem etasjers mot øst (mot Årstadveien), omtrent som kuler på en streng. Mot vest er det fløyer på plan 0 som rommer teknisk kjeller.

– Grunnvannet står konstant cirka 2,8 meter opp på veggene i teknisk kjeller. Bunnplate og vegger er derfor støpt vanntett. Bærende konstruksjon består av stålsøyler, ståldragere og 400 millimeters hulldekker. Fundamenter og sjakter er plasstøpt i lavkarbonbetong, mens trapper er av elementer. Det er Con-Form vegger og plattendekker i en kulvert, sier Longva.

Taket bæres av hulldekker og har et Blue Roof-system for utnytting av overvann. I tillegg er det solcelleanlegg på takene. Fasadene er kledd med granittstein og har mange glassfasader.

Bygget har tre heiser, en i sørlig del, en i nordlig del og en glassheis i midten av bygget.

Da byggeaktiviteten var på topp i januar og februar var 187 personer med. Bygget er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter