ALO på Sluppen

Aktørene Ingrid Nesvold Engan og Maria Venås.
HusArk

HusArk

Structorlogo

Structorlogo

Mursystem

Mursystem

Daaland

Daaland

Tverås

Tverås

GKlogo

GKlogo

ARW

ARW

Nordanlogo

Nordanlogo

Fra 1960-tallet var Sluppen i Trondheim preget av industri og lagerlokaler. I dag er bydelen i sterk endring. Siste tilskudd er kontorbygget ALO.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: Ca. 15.000 kvadratmeter

Byggherre: R. Kjeldsberg

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum: Ca. 300 millioner kroner

Arkitekt: HUS arkitekter

Landskapsarkitekt: PLAN arkitekter

Rådgivere: Multiconsult, Structor

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Tverås Maskin og Transport, Hageanlegg l Elektro, rør, ventilasjon og automasjon: GK Norge l Tekkearbeider: ARW Entreprenør l Solavskjerming: Kvint Blendex l Malerarbeider: MTG l Stålarbeider og rekkverk: Trondheim Stål l Teglarbeider fasade: Bugge l Glass/alu-arbeider: Daaland l Heis: Starlift l Blikkenslagerarbeider: Mesterblikk l Himling og systemvegg: Valtec l Flisarbeider: Mursystem

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Sluppen er porten inn til Trondheim i sør. Siden 2010 har grunneieren R. Kjeldsberg fått oppført tre store kontorbygg i bydelen: Stålgården, Lysgården og ALO. De karakteristiske kontorbyggene ligger svært synlige langs E6. ALO ble overlevert før påske og totalentreprenør er Veidekke Entreprenør, som også bygde Lysgården og første trinn av Stålgården. Navnet ALO er fra latin og betyr å la vokse/nære/utvikle.

Sluppen i endring

De nye kontorblokkene på Sluppen er bygd i en bystruktur. På bakkeplan er det en gryende servicenæring med restauranter, frisør, delikatessebutikk og bakeri. Vis a vis ALO ligger Lager 11, byens mathall med internasjonal mat. Klatresenteret Grip befinner seg i samme bygningskompleks. R. Kjeldsberg har planer om å bygge ut minst 150.000 kvadratmeter i området, med kontorbygg, næringslokaler, boliger og studentboliger.

Trøbbel i bakken

Før byggestart for ALO ble et eldre kontorbygg i tre etasjer revet. Sluppen har en forhistorie som fyllplass for Trondheim, men tomta for det nye kontorbygget ligger utenfor området for den gamle fyllplassen. Grunnforholdene er imidlertid langt fra de beste, og det er ikke langt unna Nidelva. Forut for byggingen ble tomta KC-pelet for å stabilisere leirgrunnen.

Overleveres i to etapper

Etter en samspillsfase var byggestart våren 2021. Før påske i år ble første til fjerde etasje overlevert, pluss kjeller. De tre øverste etasjene ferdigstilles til etapper frem til september. Hittil er 74 prosent av bygget leid ut.

ALO har sju etasjer og kjeller og er bygd som et atriumshus. Arealet er 15.000 kvm. Bæresystemet er plasstøpt betong og yttervegger har reisverk i tre. Fasaden har forblending med søyler og dragere i rød tegl og kledning av kobberelokserte aluminiumsplater i mursteinfarge.

Åpen første etasje

Første etasje har stor takhøyde og svære vinduer ut mot gata. Det store åpne arealet innenfor rommer kantinen for de ansatte og en restaurant som skal være åpen for alle. I bakkant av kantinen ligger flere større møterom som leietakerne i huset kan booke.

Atriet sentralt i bygget starter fra en åpen mesanin i første etasje. Kontorarbeidsplassene oppover i etasjene er lagt langs ytterveggene, mens møterom og andre typer rom ligger langs veggene som vender inn mot atriet.

Andre og tredje etasje leies ut til Multiconsult, og fra mesaninen forbinder ei stor trapp i massiv eik disse to etasjene internt. Trappen er så bred at den samtidig kan brukes som et amfi.

En løsning som går igjen i Kjeldsbergs kontorbygg på Sluppen er åpen himling, der de tekniske installasjonene ligger synlige. I stedet for systemhimling henger rekker av bafler (akustikkplater) fra taket og demper lyden. Den eksponerte betongen bidrar også til en stabil temperatur.

Suksess med ekstrembetong

R. Kjeldsberg profilerer at selskapet er opptatt av bærekraft. Ifølge prosjektleder Maria Venås hos Veidekke har entreprenøren brukt ALO til å pushe grensene for hva som er praktisk mulig.

– Bæresystemet er i plasstøpt betong og vi har i utstrakt grad brukt lavkarbon ekstrembetong. På vinteren er det utfordrende på grunn av lang herdetid. Før har man støpt inn varmerør for å sikre god herding, men det har vi ikke gjort her. Vi har forholdt oss til vær og temperatur, støpt i helger og utnyttet mulighetene. At det har vært en suksess har vi fått bekreftet gjennom måling av herdingen underveis. Bygget vant for øvrig Veidekkes skandinaviske pris for bærekraft for bruken av ekstrembetong og mange andre mindre tiltak.

Oppvarmingen i bygget dekkes av reversibel luft-vann-varmepumpe med el-kjel som spisslast. Bygget varmes og kjøles via ventilasjon. Energiklassen er A. ALO er det første bygget i Norge som er sertifisert både som Breeam Outstanding (Paris Proof) og Well Platinum.

Utviklende prosjekt

Venås og kollegaen, anleggsleder Ingrid Nesvold Engan, synes det har vært spennende å prøve nye løsninger for å styrke bærekraften i prosjektet.

– ALO har gitt utfordrende og utviklende oppgaver både for funksjonærer og fagarbeidere. Ideene og erfaringene tar vi med oss videre til andre prosjekter i planleggingen. I tillegg blir jo folk herfra spredt rundt på nye prosjekter og har med seg lærdom, sier Venås.

Engan påpeker at bærekraft også gjelder på det sosiale området.

– Vi har hatt to personer fra NAV med på arbeidstilvenning. Veidekke tar også ansvar for få rekruttert unge inn i bransjen og vi har hatt læringer med, inkludert en som er døv (tidligere omtalt i Byggeindustrien).

– Godt samarbeid

For entreprenøren har det vært en utfordring i planleggingen at alt i bygget ikke er leid ut før start, og det har vært en del endringer underveis. Veidekke har også vært nødt til å forholde seg til korona, treghet i leveranser og sterkt økende priser, men bygget overleveres til avtalt tid og pris.

Prosjektutvikler Anders Grande Berger i R. Kjeldsberg har vært prosjektleder for byggherren. Han har ikke noe å utsette på jobben til Veidekke.

– Jeg er veldig godt fornøyd. ALO er et bygg vi er stolte av. Visjonen vår er å skape et levende samfunn for, og av, mennesker. Bærekraft og miljøhensyn ligger langt fremme hos oss, og vi har store planer videre for Sluppen-området.

Prosjektlederne i Veidekke synes også at samarbeidet med R. Kjeldsberg har fungert bra.

– Vi er godt fornøyde med prosessen. Kjeldsberg er en byggherre vi kjenner godt fra før, og samarbeider fint med. Det har blitt et innholdsrikt bygg med gode kvaliteter for leietakerne, sier Maria Venås.

HUS - også denne gang

Kjell Bertelsen i HUS arkitekter AS har vært arkitekt for ALO og de andre nye kontorbyggene Kjeldsberg har fått bygd på Sluppen.

– Hovedtanken var å skape et spennende, inviterende og godt bygg å være i, med bymessige kvaliteter som er med på å løfte Sluppen som bydel. Fasaden har et robust uttrykk, mens bakkeplanet ønsker deg inn med en restaurant som ligger i forbindelse med byggets åpne atrium. Vi har føyd ALO sammen med det Kjeldsberg-eide nabobygget slik at de skal fungere best mulig sammen. Byggherren har, som på de andre nye byggene sine, hatt høye ambisjoner for arkitektur og miljøprofil.


Flere prosjekter