Algarheim barneskole

Prosjektleder Torgeir Grønsberg i Backe Romerike er glad for at et flott gjennomført prosjekt.
Unilamp

Unilamp

Backe Romerike AS har satt opp en stor barneskole på Algarheim i Ullensaker i et OPS-samarbeid med Backe Prosjekt AS og Ullensaker kommune.

Fakta

Sted: Algarheim i Ullensaker

Prosjekttype: Barneskole

Byggherre: Backe Prosjekt

Totalentreprenør: Backe Romerike i et OPS-samarbeid med Backe Prosjekt og Ullensaker kommune

Kontraktsum eks. mva.: Cirka 280 millioner kroner

BTA: 7.200 kvadratmeter

Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Interiørarkitekt: Confidon

Rådgivere: RIVA: Arealtek l ITB-koordinator: ED Prosjekt l RIV: GK Inneklima l RIE: Hallås l RIB: Plan 1 l RIB stål: Stabil l RIBr: Roar Jørgensen l AV-teknikk: Audiens Norge

Underentreprenører og leverandører: Malerarbeid: Bygg & Mal l Taktekking: Byggpartner l Systemhimlinger: Bærum Byggmontering l Ståldører/branndører: Daloc l Branntetting/passiv brannsikring: Fasec Entreprenør l Rørlegger: GK Rør l Innredninger: Harald Krogsæter l Listverk: Hemnes Tre l Fasader og glassparti i aluminium: H-Fasader l Rekkverk, leidere og håndløpere: Jotne Ankers l Gulvbelegg: Kjærnsmo l Fliser og naturstein: Mjøndalen Mur & Puss l Solskjerming Zip-screen: Nerligruppen l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken Oslo l Sceneteknisk utstyr: Norsk Sceneteknikk l Branngardiner og brannrulleport: Olar Portconsult l Heiser: Orona l Industriparkett eik: ParkettPartner l Radonsikring: Radonmannen l Tømrer: RivTec Miljø l Elektroentreprenør: Romerike Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Foldevegger: Saxi Produkter l Utomhus: Schjølberg og Tombre l Pelearbeider: Seierstad Pelemaskiner l Kobber & Blikkenslagermester: Sigfred Bentzen & sønn l Prefab: Spenncon l Grunnarbeider: Veflen Entreprenør l Stålarbeider: Åkrene Mek. Verksted l KNX-anlegg for lys og solavskjerming: ABB Electrification Norway l Sportsgulv: Gulv & Takteknikk l Skifer: Røyken Granitt l Brannalarm, adgangskontroll, itv: Hedengren Security l Belysning: Unilamp Norden

– Vi startet byggearbeidet i september 2018, og den 1. juni i år var skolen ferdigstilt. Den 3. august overleverte vi skolen til byggherren Backe Prosjekt AS, sier prosjektleder Torgeir Grønsberg i Backe Romerike AS til Byggeindustrien.

Skolen har 1. til 7. klassetrinn for totalt 600 elever, i tillegg til et tospråklig senter med tre klasser for i alt 75 elever. Backe Romerike er også i full gang med byggingen av en flerbrukshall til skolen.

Krevende grunnforhold

Ifølge Grønsberg har det vært krevende grunnforhold å bygge i.

– Vi måtte fundamentere til fjell ved bruk av peler med ganske store dimensjoner, da leiren som ble påvist i grunnen er ugunstig med tanke på jordskjelvkrefter. Pelene går ned til 30 meter før de når fjell, sier Grønsberg.

Oppå pelene er det lagt en frittbærende bunnplate. Råbygget er av stål og hulldekker. Ytterveggene er tradisjonell bindingsverk med royalimpregnert trekledning.

Gulvet på grunnen er betong, mens gulvene oppover i etasjene er en A-plan løsning som gir gode lydegenskaper. Det er gjennom-gående bevegelsesstyrt LED-belysning i hele bygget. En utstrakt bruk av glass- og aluminium i fasaden, sørger for gode dagslys-forhold inne i bygget. Solskjermingen er selvstyrende screening som kan overstyres manuelt.

Luftig amfi

– Skolen har flere rom for spesialfag, som sløyd, tegnesal, tekstilrom, øverom for musikk, naturfagrom, mat- og helseavdeling samt et eget kantinekjøkken. Et stort og luftig amfi skal også benyttes for kulturlivet i Ullensaker kommune, sier prosjektlederen.

– I tillegg til utfordringene på grunn av sensitiv leire i grunnen, var det også en utfordring at vi har bygget så tett på den eksisterende skolen som var i full bruk under byggeperioden. Men dette ble løst veldig bra, takket være et godt samarbeid med skole og naboer, sier Grønsberg.

Stram byggetid

Han sier også at byggetiden har vært stram med bare halvannet års byggetid fra Backe Romerike satte spaden i jorden.

– På det meste har vi hatt 110 arbeidere i sving samtidig på byggeplassen. Jeg synes det har vært en veldig god stemning i prosjektet, både med alle underentreprenører, byggherre og oppdragsgiver. Byggeprosessen har gått smidig med et minimalt konfliktnivå takket være et tett samarbeid i arbeidsutvalget i prosjektet, som består av Backe Romerike, Backe Prosjekt, Arkitektgruppen lille frøen, Ullensaker kommune og kommunens innleide byggefirma Svendby Bygg Consult, sier Grønsby.

Kompakt

Det er Arkitektgruppen lille frøen AS som har tegnet Algarheim barneskole. I en e-post til Byggeindustrien, skriver sivilarkitekt MAA. Mette H.G. Nortvedt at skolen er utformet som et kompakt og lett leselig anlegg, som utnytter tomtens fine egenskaper med skogen mot nord, og det skrånende terrenget mot syd.

– Det er anvendt sort royalimpregnert trekledning som fasademateriale, som er med på å forsterke den enkle formen. Som kontrastmateriale og koding av inngangssoner, er det brukt fargede Steniplater, skriver Nortvedt.

Videre opplyser hun at skolebygget består av et vinkelformet, favnende bygningsvolum i henholdsvis to og tre etasjer tilpasset terrenget, og som danner et stort solfylt uteområde mot sydvest.

– Varierte romopplevelser

– I forhold til den overordnede planløsningen, har vi jobbet mye med å skape gode, lett lesbare kommunikasjonsveier med varierte romopplevelser. Dette er også viktig med tanke på universell utforming, skriver Nortvedt.

Skolens samlingssal og allrom er utformet som et stort amfirom som går fra plan 1 og 2 tilpasset nivåforskjellen på tomten. Store glassfelt åpner opp til skogen mot nord.

– Sentralt i bygget, ved siden av allrommet, ligger skolens hovedrom og hjerte. Et stort, åpent høyreist kommunikasjonsrom med en hovedtrapp som knytter sammen trinnområdene og fellesarealene i skolens dagligliv. Rommets utforming er også tilpasset skolens funksjon som lokalt kulturbygg etter skoletid og i helger, skriver sivilarkitekten.

Gode utearealer

Når det gjelder uteområdene, har disponeringen av bygget gitt mulighet for å skape varierte, gode og universelt utformede oppholdsarealer på nivåene tilpasset de forskjellige alderstrinnene.

– Dette er viktig med tanke på trivselsmiljøet på en barneskole, hvor aldersspredningen gjør at forholdene må tilrettelegges for barn på forskjellig utviklingsnivå, skriver Nortvedt, som også vil fremheve at det har vært et godt samarbeid gjennom hele prosessen, både med Backe Romerike AS, Backe Prosjekt As og Ullensaker kommune.


Flere prosjekter