Aldri brukt mer penger på infrastruktur - men mange har tøffe tider

Vi har aldri brukt så mye penger på bygging, drift og vedlikehold av landets infrastruktur - og da i særdeleshet innen vei og jernbane. Men det er likevel tøffe tider for flere av entreprenørene.

Torsdag kom meldingen om at den tradisjonsrike anleggsvirksomheten K. A. Aurstad måtte melde oppbud. Dermed står 212 personer uten arbeid og går julen i møte med en usikker periode foran seg. Selskapet har hatt økonomiske utfordringer den siste tiden – og ledelsen trekker frem et tap på 80 millioner kroner på en underentreprenise på et prosjekt i Trøndelag som utslagsgivende for at de ikke kunne drive videre. For et selskap som om omsatte for rundt 392 millioner kroner i fjor blir dette tøft å bære.

K. A. Aurstad er ikke de eneste som har det tøft i tidenes anleggsmarked. Som tidligere kommentert sliter flere av de store anleggsentreprenørene med tøffe marginer – og det er spesielt innen veimarkedet de sliter med å tjene penger. Både konsernsjef Arne Giske i Veidekke og Petter A. Vistnes, sjef for BetonmastHæhre Anlegg, påpekte under en konferanse i forrige uke, at om de ikke hadde hatt en solid likviditet og tilhørt et solid konsern hadde de ikke kunnet overlevd i et slikt marked. Giske sa de ikke har tjent én krone på veibygging de siste ti årene.

Dette sier med all tydelighet at det ikke er noen automatikk i at marginene blir gode med høy anleggsomsetning – og et samlet anleggsmarked vi aldri tidligere har sett. Det er et sammensatt bilde som kan forklare utfordringene vi nå ser innen deler av denne sektoren – men kontraktene blir stadig større og mer kompliserte – og rollene mellom både entreprenør og byggherre samt underentreprenørene vil gjennom denne raske utviklingen vi har sett i dette markedet kunne bli utfordret på en rekke områder. Dette vil kunne påvirke en rekke selskaper – ikke minst for de som har en utfordrende likviditet.

Selv om markedet aldri har vært større innen anlegg - i år skal det totalt omsettes for nærmere 120 milliarder kroner - er det også deler av landet som utfordres med for få oppgaver å regne på. Nylig ropte flere entreprenører på Sør-Vestlandet et varsku om at aktivitetsnivået er meget lavt og at det er knallhard kamp om alle jobber – store som små. Det er mange store jobber på vei – men nå må de permittere. De etterlyser en bedre planlegging der kontraktene spres over et større tidsrom - nå kommer for mye samtidig - og perioden man nå er inne i er mer enn utfordrende.

Det er viktig at man nå klarer å se på det overordnede bildet innen anleggssektoren. Selv om milliardene strømmer på og flere gjør det meget godt - er langt fra alt bare rosenrødt. Det er viktig både for byggherrene og entreprenørene - og samfunnet for øvrig, at vi har et sunt marked innen realiseringen av landets infrastruktur. Nå kan det synes som om ikke alt er som det burde være. Høy aktivitet i seg selv er ikke nok - man må få en god balanse i oppgavene som kommer – og få til et samarbeidsklima der det er mulig å tjene penger og dermed kunne videreutvikle denne vekstnæringen. Det burde ikke være slik at så mange har utfordringer i tidenes infrastruktursatsing.