Aktiv bergenser fra Danmark

Det dukker opp personer også i byggenæringen som har evnen til å ta opp kampen mot de store guttene. Det har bergenseren Gunnar Fantoft gjort. I løpet av noen få år har Fantoft mangedoblet omsetningen i sitt danske selskap BMC som etter hvert også er blitt en stor aktør i norsk byggevarehandel. Han har trosset monopoler og fått gjennomslag. Han har også startet produksjon i Norge og nå lanserer han nye byggevarer til det norske markedet.

Gunnar Fantoft er født og oppvokst i Bergen. Men allerede i 1975 flyttet han til Danmark hvor han også startet sin økonomiske utdannelse. Siden ble det også studieopphold i USA. Han startet sin yrkeskarriere i PN Beslag, men ble etter ett års tid hentet til DAC

Dansk Andel Cement

hvor han var helt til 1987 da han startet sitt BMC Building Materials Corporation. Han startet med byggevarehandel hvor han både eksporterte og importerte. I dette inngikk også belegningsstein. Han solgte sin første belegningsstein til Norge i 1983 mens han enda var i DAC. På den tiden var det kun Østraadt og Norsk Leca som produserte belegningsstein i Norge. BMC fikk også importen av takstein til Danmark fra Bender i Sverige. Omsetningen i 1988 som var det første hele driftsåret var kun på 4 millioner kroner. Omsetter for 230 millioner I dag omsetter selskapet for 230 millioner kroner. Det er 25 ansatte derav 14 i Norge. Disse er fordelt på fire selskaper. I tillegg driver Fantoft en stor gård i Hals i Danmark som brukes til kurs- og konferansested. BMC bruker gården også som kundepleiesenter. I tillegg til virksomheten gjennom BMC Tønsberg, er Fantoft engasjert i belegningssteinfabrikken i Svelvik. Opprinnelig var det fire eiere bak denne fabrikken, men Dyrøy i Ålesund er nå i ferd med å trekke seg ut, og de tre andre overtar denne aksjeposten. I tillegg til BMC, er den danske belegningsteinprodusenten RC Betong og Juve Pukkverk medeiere. Hard konkurranse - Jeg skal innrømme at det har vært mange tøffe tak med noen av de store og tunge byggevareprodusentene i Norge, sier Gunnar Fantoft. I og med at vi innførte Scanblokk og Scanmørtler til Norge, var det spesielt Norsk Leca som prøve å gjøre livet surt for oss. Men konkurranselovene er ganske greie og det er ikke mulig lenger å holde på monopoler slik enkelte norske produsenter har hatt, sier han. Konkurransetilsynet har også klargjort mange spørsmål i denne forbindelse, sier han. Konkurransetilsynet var krystallklar blant annet i en sak hvor Norsk Leca var involvert. Etter mitt syn er konkurranse til stor fordel for et samlet bygge-Norge, sier han. Bredt spekter - Etter hvert har vi utvidet produktspekteret noe. Men vi har valgt å bygge oss opp rundt de produktene som allerede er viktige for oss. I tillegg til lettklinkerblokk og mørtler, er dette belegningsstein, gipsplater og takstein i ulike varianter. Nå kommer vi også til å satse langt mer på tegl, ikke minst på det norske markedet. Vi representerer en rekke store teglverk som har produkter vi vet er etterspurt i Norge. Når vi får systematisert denne satstingen, vil konkurransen om teglleveranser i Norge også bli hardere enn hva den er i dag. I første omgang samarbeider vi med Randers Tegl i Danmark og Daas Baksteen i Nederland. Denne siste fabrikken er ikke minst kjent for sin håndbankede stein. Akseptert - Mens jeg for noen år siden følte meg veldig lite velkommen i visse leirer i Norge, blir jeg nå møtt på en helt annen måte. Det kan også skyldes at jeg har engasjert meg i byggenæringens organisasjoner. Virksomheten i Svelvik har gjort at jeg er kommet med i Betongindustriens Landsforening og derigjennom i Byggenæringens Landsforening BNL. Jeg betrakter dette arbeidet som svært viktig. Det å jobbe for bedre rammebetingelser er noe alle i næringen tjener på uansett hvor stor konkurrent man er. - Det som har skjedd i belegningssteinbransjen er spesielt gledelig. I fjor høst ble det gjennomført en stor satsing hvor alle de største fabrikkene var med på en stor turne over hele landet. Norcem sto også sentralt i dette opplegget. Vi fikk solgt ideen om belegningsstein og vi har sett konkrete resultater i våre ordrebøker etter dette. Til Bygg Reis Deg har de fire store belegningsstein-produsentene i Norge (O. C. Østraadt, ASAK Miljøstein, Aaltvedt Betong og BMC) sammen med noen av de mindre fabrikkene gått sammen om en felles stand. På denne måten kan vi vise bredde. Vi konkurrerer selvsagt fortsatt innbyrdes, men vår viktigste konkurrent på dette feltet er helt andre grupper ikke minst representert ved asfaltbransjen. Denne holdningen tror jeg bestemt at andre produsentgrupper også burde ha lagt til grunn for sitt arbeid, sier han. Opplæring - En annen sak vi nå er i ferd med å finne en samlet løsning på, er bedre opplæringstilbud innen mureryrket. For vår del har vi vært med på å lage et eget opplegg som blant annet innebærer at norske elever som følger mureropplegget, får en ukes opphold i Danmark. Der besøker man blant annet mureravdelingen ved den tekniske skolen i Aalborg som er Danmarks største. Det blir også avsatt tid til å besøke leverandører. Både Glava og HEY`DI i Norge er med på dette opplegget. Foreløpig har man planlagt seks klasser pr år, hvor skoler i Bærum, Tønsberg og Skien allerede har prøvd opplegget.. Erfaringene så langt har vært meget gode. Elevene er storfornøyd. Det samme synes murmestrene å være. Hele prosjektet skal evalueres i september. - Vi kan produserer så mye blokk og mørtler som vi bare vil. Men hva hjelper det om vi ikke har fagfolk i andre enden som kan nyttiggjøre seg produktene. Dette er en utfordring også for belegningssteinprodusentene. Det er greit at vi kan selge stein, men vi bør helst også skaffe de folkene som kan legge stein. Hytte på Geilo Fantoft har fått familie i Danmark, men både han og familien reiser til Norge så ofte som mulig. Familien har hytte på Geilo. Ellers driver Fantoft med tennis og jogging i fritiden. - Man må nemlig holde seg i form om man skal slåss mot de store konsernene, sier han lurt.