Aker Solutions

Aker Solutions

Sted: Jåttåvågen, Stavanger

Prosjekttype: Nytt kontorbygg

Byggekostnad eks mva:
1,1 mrd kroner

Bruttoareal: 63.000 kvm

Tiltakshaver: Aker Solutions

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Voll Arkitekter

Interiørarkitekt: Scenario

Landskapsarkitekt:
Selberg Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIV og RIMiljø: Norconsult - RIE: Heiberg & Tveter - RIBr: Rambøll

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko - Riving: Sirevåg Mekaniske og Risa - Grunn- og utomhusarbeider: T Stangeland Maskin - Betongelementer: Spenncon - Brannisolering (UE Spenncon): Lilleland - Tynnsparkling (UE for Spenncon): Vatland - Stål i glasstak (UE for Spenncon): Stål & Fasade - Betongsaging (UE for Oras): Catos Betongsaging - Plattendekker: Con-Form - Gulvstøp (UE for Con-Form): Oltedal Gulvstøp - Støvbinding: Vatland & Sønn - Generell fuging: Norfug - Smedarbeider: Rinde Rekon - Taktekking: Sandnes Tak - Glass- og alu.arbeider, solavskjerming: Hubro - YV elementer: Støren Treindustri - Fasadevask: Askim Mek Verksted - Ståldører: RH Prosjekt - Lås og beslag (UE for RH prosjekt): Beslag Consult - Tredører (UE for RH Prosjekt): Jeld-Wen/Swedoor - Blikkenslager: Erling Freytag - Himlinger og systeminnredning: Acusto - Foldevegger: Trysil Byggprodukter - Innredning: Nævestad Snekkerverksted - Maler: Lund & Vaaland - Parkett: Parkettgruppen - Flis, tepper, belegg: Br Olsen - Snekkerarbeider: Otretek - Rør, vent. og SD-anlegg: Oras Rogaland - Montasje vent. (UE for Oras): Bragason Industri Service - Sprinkler (UE for Oras): Walther Rasmussen - Branntetting (UE for Oras): Kaefer Construction - Elektro: Otera - Drikkevannsanlegg: Pure Water - Termografering, trykktesting: Rambøll - Storkjøkken: Metos og TS Storkjøkken (UE for Metos) - Byggevarer og minikjøkken: Optimera - Heiser: Heisplan - Natursteinsfasader: Norheim Naturstein - Belegningsstein: Lintho - Porter: Portteknikk - Maskinutleie: UCO og Ramirent - Byggvarme: Ramirent - FVD: Curotec - Brakkevask: Toma - Transport og mottak byggavfall: Westco

I Stavanger har HENT ført opp et kontorbygg på 63.000 kvadratmeter for Aker Solutions. Aker Solutions nybygg ligger i Hinna Park i Jåttåvågen.

1,1 mrd kroner
Bygget har dels fem og dels åtte etasjer over bakken og to etasjer under bakken. Kontorarealer, møterom, kantine og et atrium utgjør 45.000 kvm. Parkerings-
etasjer og tekniske rom er på 18.000 kvm.

Tiltakshaver er Aker Solutions. Bygget er tegnet av Voll Arkitekter og ført opp i totalentreprise av HENT. Rambøll har hatt prosjekteringsledelse og koordinert BIM. Prosjektleder Thomas Grøtvik i HENT forteller at bygget har en kontrakts sum på 1,1 mrd kroner eks mva og er det største prosjektet HENT har gjennomført. Byggearbeidene startet 1. september 2010. Bygget ble offisielt åpnet 12.12.12 kl. 12.

Thomas Grøtvik sier at byggets størrelse kombinert med kort byggetid var krevende. Da byggeaktiviteten var på topp var 230 bygningsarbeidere på byggeplassen. I tillegg kommer cirka 20 i administrasjonen.

2.600 kontorarbeidsplasser
Bygget rommer både cellekontorer og kontorlandskap med plass til totalt 2.600 ansatte, samt møterom i ulike størrelser. Alle møterommene har moderne AV-utstyr. Møterommene er samlet i en fløy midt i bygget. I hver etasje i møteromsfløyen er det en stor sosial sone med tekjøkken og sittegrupper. I første etasje rett innenfor hovedinngangen ligger det et stort atrium med sittegrupper av ulik størrelse og en kiosk. Litt lenger inne i første etasje ligger en kantine med ca 500 sitteplasser. I U1 er det en sykkelparkering med plass til 1.000 sykler. For å få plass til alle står de to i høyden i stativene. I U1 og U2 er det plass til drøyt 500 biler.

Tydelig markert hoved fasade
Sivilarkitekt og daglig leder Sigbjørn Berstad i Voll Arkitekter forteller at byggets arkitektoniske hovedgrep er en høy og lang fasade mot Jåttåvågen og en åpnere struktur mot nord.

– Det var et bevisst valg å ha en tung bygningsmasse med en tydelig hovedinngang mot hovedatkomsten i Hinna Park. Et annet grep var å tilpasse bygget til strukturen i området. Derfor er en fløy knyttet til hovedbygget med gangbru som biler kan kjøre under. Den største utfordringen vår har vært størrelsen og at bygget er ført opp raskt, sier Berstad.

2.500 meter peler
Tomten er cirka ti mål og ligger på nordsiden av Jåttåvågveien, som er hovedatkomsten inn i Hinna Park. Grunnen består av utfylt sjøbunn. 100.000 kubikkmeter masser er tatt ut av byggegropen. Bygget står på 2.500 meter med peler.

Hoveddelen av bygget er tilnærmet trekantet. En fløy av bygget ligger på østsiden av Gamle Jåttåvågvei og er forbundet med hovedbygget via en gangbru i fjerde og femte etasje. I hoveddelen er det to lysgårder i tillegg til atriet. De gir dagslys til kontorer og fellesareal.

Kjelleren er støpt vanntett. Bunnplaten er 50 cm tykk. Oppå den er det en meter pukk og så et lag med asfalt. Det er plattendekker som etasjeskiller mellom U2 og U1 og mellom U1 og første etasje.

Videre opp er det brukt hulldekker som etasjeskillere. Bæresystemet er en kombinasjon av plasstøpt betong og betongelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene er tekket med granittfliser, Trespa- og Steni-plater. Innvendig er det Oraflex-tak med systemhimlinger, systemvegger og faste vegger kombinert med parkett, teppeflis og skiferfliser på gulv. Bygget har mange lyse flater innvendig. Det har også mange innvendige glassvegger for å gi lys og transparens.

Skape gode arbeidsplasser
Interiørarkitekt og daglig leder Linda Steen i Scenario har vært prosjektleder for interiør i Aker Solutions bygget.

– Utfordringen her lå i at bygget skulle romme mange åpne arbeidsplasser og at hver ansatt skulle ha gode arbeidsplasser der man unngår å bli unødig distrahert. Romstrukturen skal gi flyt i arbeidet og rom for både konsentrasjonsarbeid og samhandling. Dette er oppnådd ved at vi har jobbet mye med husets infrastruktur. Derfor er for eksempel kort avstand fra arbeidsplass til servicefunksjoner og sosiale møteplasser, møterom ligger adskilt fra arbeidssone med egen pausesone, toaletter vender ut mot fellesarealer og ikke mot arbeidsplasser m.m. Tilbakemeldingene er at folk er fornøyd. Vi var på mange befaringer i andre bygg og brukergruppen likte vår løsning bedre enn det vi har sett andre steder, sier Linda Steen.

Vedlikeholdsvennlig
Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Konstruksjonen er tørket ut med byggvarme og rotoravfuktere. Bygget har overflater som er lette å holde rene. Det er brukt aluminiumsvinduer, noe som gir lang levetid og enkelt vedlikehold. I kontoretasjene er det opplegg for sentralstøvsuger. Hele bygget har universell utforming. Skulle bygget bli for lite kan en nabotomt mot nord senere bebygges. I parkeringsanlegget er det forberedt for kjøring til det planlagte byggets parkeringskjeller. Sorteringsgraden for byggavfall er på 92 prosent.

Energiklasse B
Aker Solutions nybygg varmes opp med vannbåren varme via Oraflex. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 126 kWt eller mindre, noe som plasserer bygget i energiklasse B. Det er 25 til 30 cm isolasjon i veggene og 40 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Bygget er trykktestet og har en luftveksling på 0,7 per time. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har en varmegjenvinning med en virkningsgrad på 80 prosent eller mer. Bygget er fullsprinklet. Det har solavskjerming med automatisk styrte utvendige persienner. Utenfor bygget er det benker, belysning, plener, sykkelparkering og røykeskur.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter