Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

Aibel forlenger stor leieavtale i Asker - skal modernisere bygget

Aibel med sine 1.200 ansatte har valgt å skrive ny leieavtale i Hagaløkkveien 28. Nå skal eier Oslo Pensjonsforsikring AS modernisere bygget.

Allerede i 2013 kjøpte Oslo Pensjonsforsikring Hagaløkkveien 28 av Ferd Eiendom AS. Eiendommen, som er på 30.000 kvadratmeter, sto ferdig i 2012, og har siden da blitt leid i sin helhet av Aibel.

– Dette er utrolig viktig både for Oslo Pensjonsforsikring, men også for Asker som beholder viktige arbeidsplasser i kommunen. Aibel og OPF har begge fått en avtale vi begge kan være fornøyde med etter en lang prosess. Vi ser nå frem til å modernisere bygget i tråd med ønsker og behov for en god arbeidshverdag i Aibel, sier Richard Groven, som er forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, i en pressemelding.

Oslo Pensjonsforsikring har inngått en langsiktig leieavtale som omfatter hele bygget, noe som betyr at Aibel og deres ansatte blir i Asker i mange år fremover. Det er Malling & Co Næringsmegling og Håkon Tanberg som har vært megler for avtalen fra utleieres side.

– Aibel gikk ut i markedet med Realia som rådgiver, og vi har presentert løsninger og planer for bygget som tar både bygningen og Aibel inn i fremtiden. Kravene som stilles til et kontorbygg har endret seg betraktelig de ti siste årene, ikke minst på grunn av pandemien og nye arbeidsplasskonsepter, og vi har nå lagt en plan for hvordan vi skal oppgradere lokalene, samtidig som man ivaretar arbeidsmiljøet til alle de ansatte hos Aibel i Asker, sier Tanberg.

I meldingen pekes det på at ledelsen i Asker kommune har vært en viktig bidragsyter i prosessen. 

– Det har også KLP-Eiendom, som har leid ut tilleggslokaler som Aibel skal benytte i den perioden bygget moderniseres, heter det i meldingen.

– Vi har hatt en ryddig og god dialog gjennom hele prosessen til tross for kompleksiteten i prosjektet. Det gjelder spesielt i forbindelse med moderniseringen, og de utfordringene som leietaker Aibel og utleier OPF må håndtere i den sammenheng. Aibel har stor tillit til at gjennomføringen av prosjektet vil gå som planlagt, sier Hans-Jakob Berge, som er head of facilities og real estate i Aibel.