Ahlsell i Stangeland næringspark

I Stangeland næringspark i Sandnes har Masiv Bygg ført opp et bygg som rommer butikk, lager og kontorer for Ahlsell og to kontoretasjer.

Fakta

Sted: Stangeland, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, butikk/lager og kontorer

Bruttoareal: 6.300 kvadratmeter

Tiltakshaver: Stangeland Næringspark 2

Byggherreombud: Novaform

Totalentreprenør: Masiv Bygg

Arkitekt: Aros Arkitekter

Rådgivere: RIB: Prefab Design l RIVA: Vial l HMS Koord.: HMS Koordinatoren

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Ferdigbetong: Vest Betong l Veggelementer: Hå Element l Hulldekker, søyler og dragere: Block Berge Bygg l Stålarbeid: SL Mekaniske l Taktekking: Nordic Steel Construction l Alu vinduer og dører: Time Aluminium l Tømrer: Stavanger Bygg l Maler og gulvlegger: Jæren Gulv l Murer: Murerfirma Gjesdal & Rødberg l Rørlegger: Bryne Rør l Elektro: Bryne Elektriske l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Heis: TKS Heis Kverneland l Branntetting: Thermax l Lås og beslag: Låssenteret

Tiltakshaver er Stangeland Næringspark 2. Bygget er tegnet av Aros arkitekter og ført opp i en totalentreprise. Det har et samlet areal på 6.300 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer over bakkeplan og en under. Byggestart var i april i 2018 og etter åtte måneders byggetid ble det tatt i bruk i desember.

Krevende tomt

Prosjektleder Stig Kristensen i Masiv Bygg forteller at trang tomt med liten riggplass og dårlige grunnforhold var utfordrende.

– I et hjørne av tomten var det sørpe i grunnen og masseutskiftning var nødvendig. Vi måtte grave og støpe vekselsvis for å holde på massene, sier Kristensen.

Butikk og kontorer

Ahlsell, som retter seg mot proffmarkedet innen bygg/anlegg og tekniske entreprenører, har butikk og lager i første etasje og kontorer i andre etasje. I kjelleren er det parkering. Totalt kan det bli cirka 200 arbeidsplasser i bygget.

Utleiebygg

Sivilarkitekt og partner Olav Urstad i Aros Arkitekter forteller at bygget er formet som et typisk utleiebygg med butikk og lager i første etasje og tilpasset rene kontorfunksjoner i de neste etasjene.

– Tomtens byggelinjer har lagt klare føringer på byggets utforming, men farger og variasjoner i materialer gir likevel bygget en klar oppdeling i fasadeuttrykket, sier Urstad.

Betongelementer

Stangeland næringspark ligger rett ved rv44 og vest for E39 og Sandnes sentrum. Tomten Ahlsells bygg ligger på er 4,6 mål.

Bygget er tilpasset tomten. Bærende konstruksjon består ifølge byggeplassleder Sven Gjesdal i Masiv Bygg av prefabrikkerte søyler, dragere, veggelementer og hulldekker av betong. Også kjelleren er bygget av betongelementer. Taket som bæres av q-dekker, er tilnærmet flatt, isolert og har sedumdekke. Fasadene har dels slipte veggelementer og dels elementer med sprutpuss. Hjørnet mot øst (ved innkjøringen til tomten) har klimavegg med stående trepanel av kebony.

Det er epoksy på gulvet i butikken, teppeflis i kontorer, belegg på kjøkken og fliser i våtrom. I parkeringskjelleren er belegnings-stein med sand under. Første etasje har åpen himling. I andre etasje er det systemhimlinger.

Teknisk rom for første og andre etasje ligger i kjelleren, mens teknisk rom for tredje og fjerde etasje ligger i fjerde etasje.

Få søyler

Hulldekkene er av 500 millimeter profil og er 17,8 meter lange. Det reduserer behovet for søyler i bygget og gjør det enkelt å parkere i kjelleren. Trappehus og sjakter er i kompakte betongelementer. Block Berge Bygg har levert hulldekker, søyler og dragere og Hå Element veggelementer.

Luftveksling på 0,12

Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,12. Det ble praktiserte rent tørt bygg under oppføring og innredning. Kristensen sier at Masiv Bygg la meget stor vekt på både ryddighet og rengjøring i byggetiden.

Alle vinduer er i aluminium, noe som sikrer lang levetid og enkelt vedlikehold. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Parkeringskjelleren har 57 biloppstillingsplasser og er sprinklet.

Tek17

Ahlsell-bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer via ventilasjon (spisslast tas med panelovner) og er basert på luft til vann varmepumpe. Kjøling skjer via det balanserte ventilasjonsanlegget (med varmegjenvinning).

Sorteringsgrad for byggavfall endte på 75 prosent.


Flere prosjekter