Knut Thorkildsen fra Brødrene Thorkildsen AS og Kai Valthyr-Hansen fra Agder fylkeskommune undertegner kontrakt for gang- og sykkelvei på fv. 42 i Eiken. Foto: Agder fylkeskommune.

Agders to første samferdselskontrakter undertegnet

Tirsdag ble det inngått kontrakter på Agder fylkeskommunes første to samferdselsprosjekt som egen prosjektorganisasjon.

Frem til årsskfitet det vært Statens vegvesen som har vært byggherre også for fylkeskommunenes veiprosjekt. Fra 2020 er dette ansvaret overført til fylkeskommunene selv. Tirsdag var det kontraktinngåelse på de første to kontraktene som Agder fylkeskommune har utlyst. De to kontraktene ble inngått med Brødrene Thorkildsen fra Farsund.

Kontraktene er bygging av gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken og skredsikring på fv. 450 i Sirdal. Jobbene har en verdi på henholdsvis 12,7 og 9,9 millioner kroner.

– Det blir spennende. Vi har hatt mange jobber for Statens vegvesen tidligere som har vært på fylkesvei, så vi er kjent med hvordan man jobber på veiprosjekter. Det er gøy for oss at vi vant de første to kontraktene, sier Knut Thorkildsen i Brødrene Thorkildsen i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Avdelingsleder for utbygging Veg og eiendom i Agder fylkeskommune, Kai Valthyr-Hansen skrev under kontraktene på vegne av Agder fylkeskommune.

– Det er en milepæl for oss å skrive under våre første utbyggingskontrakter. Vi har flere prosjekter i gang som ble overtatt fra Statens vegvesen, men dette er de første som vi starter opp i ny organisasjon, sier Valthyr-Hansen i meldingen.

Arbeidene i Eiken starter sannsynligvis opp i løpet av mars, mens skredsikringsprosjektet i Sirdal starter opp litt senere på våren.