Agder Gruppen får 20 millioner fra Innovasjon Norge for å transportere og lagre strøm

Agder Gruppen-selskapet Agder Tunnelservice i Flekkefjord har fått 20 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et digitalt system for strømdistribusjon til bygg-, anlegg og tunnelnæringen.

– Enkelt fortalt handler det om å transportere og lagre strøm i områder hvor det er ikke finnes tilgjengelig kraftlinjer. Den totale kostnadsrammen på prosjektet er 130 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Etter to års planlegging er det en både en lettelse og en stor anerkjennelse at vi har kommet gjennom nåløyet i Innovasjon Norge, sier Kjell Vidar Hamre, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Agder Gruppen i meldingen.

Avdelingen i Flekkefjord skal gjennom et treårig prosjekt sette teorien ut i praksis.

– Vi skal bygge en infrastruktur med «x antall» batteribanker, ladestasjoner, hurtigladere, trafokiosker og lade-lastebiler som transporterer strøm mellom disse. Samspillet mellom enhetene og overvåking av kapasitet er selve kjernen i prosjektet, sier Hamre.

Selskaper skriver at mange elementer allerede er på plass, men nå skal nye komponenter utvikles og settes i system til et fullstendig pilotanlegg.

– Pilotkunde er AF Gruppen, som har kontrakt på det store nye vannforsyningsprosjektet i Oslo. Her er både tunneler og store avstander som egner seg godt til testing av energidistribusjonsprosjektet, heter det videre i meldingen.

Alt energiuttak følges i sanntid gjennom et kommunikasjonssystem, og ledig energi skal kunne selges på det åpne markedet i overskuddsperioder, for eksempel på kvelds- og nattestid.

– Dette legger til rette for å kunne drive fossilfritt på store og komplekse anlegg- og tunnelprosjekter, sier Hamre.