– Vi har valgt å ta en posisjon og skal sitte i førersetet i elektrifiseringen av maskinparken, sier avdelingsleder Svein Erik Bjerkrheim i Agaia. Her med en helt ny elektrisk hjulgraver som skal brukes på et av anleggsgartnerens uteromsprosjekter.

– Vi har valgt å ta en posisjon og skal sitte i førersetet i elektrifiseringen av maskinparken, sier avdelingsleder Svein Erik Bjerkrheim i Agaia. Her med en helt ny elektrisk hjulgraver som skal brukes på et av anleggsgartnerens uteromsprosjekter.

Agaia kjøpte 16 tonns elektrisk hjulgraver fra Doosan

Anleggsgartnerfirmaet Agaia har nylig fått overlevert en 16 tonns elektrisk hjulgraver fra Doosan til selskapets maskinavdeling i Drammen

Med dette siste kjøpet har Agaia investert 154 millioner kroner i elektriske maskiner, biler og utstyr på tre år.

I løpet av fjoråret ble også to 24-tonns batterielektriske gravere fra Volvo innlemmet i den elektriske porteføljen hos anleggsgartnerfirmaet.

– Maskin- og utstyrsparken består av et stort antall objekter, fra gressklippere og løvblåsere, til biler, hjullastere og gravemaskiner på flere titalls tonn, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har valgt å ligge i forkant når det gjelder ny teknologi og har blant annet som mål at hele bilparken skal være utslippsfri innen 2025. Dette gjør oss godt posisjonert i overgangen til det grønne skiftet, sier Svein Erik Bjerkrheim, avdelingsleder for biler, maskiner og verksted (BMV) hos Agaia, i meldingen.

– Vi ønsker først og fremst å sette standard for en bærekraftig fremtid, og det gjør vi blant annet gjennom måten vi produserer på. Utskifting av fossile maskiner til utslippsfritt og fornybart er en sentral del av denne strategien, legger administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia, til.

En stor andel av Agaias kontrakter er for offentlige byggherrer, hvor klima- og miljøkrav stadig skjerpes.

– I forhold til kravene, som kommer både fra EU, fra politisk hold og byggherrer skal vi hele tiden ligge i forkant. Det handler rett og slett om «licence to play», sier Vistnes.