Petter Vistnes (f.v.), Kjell Sæter og Svein Erik Bjerkrheim. Foto: Rental Group

Petter Vistnes (f.v.), Kjell Sæter og Svein Erik Bjerkrheim. Foto: Rental Group

Agaia fornyer samarbeidet med Rental Group

Agaia har inngått ny treårsavtale med Rental Group Ekspert.

Avtalen innebærer leie av anleggsmaskiner og utstyr til alle Agaia sine prosjekter.

Kjell Sæter, forretningsutvikler i Rental Group Ekspert, sier at avtalen er en bekreftelse på at samarbeidet har vært fruktbart for begge parter i lengre tid.

– Agaia er en viktig kunde for oss. De utfører mange store og spennende landskapsprosjekter hvor kravene er høye til utstyr, fleksibilitet og ikke minst god logistikk. Avtalen bidrar til forutsigbarhet for vår del gjennom å kunne investere i moderne og tilpasset utstyr. Agaia har også en tydelig miljøprofil, og det passer oss godt med tanke på den flåten vi sitter på av utslippsfrie maskiner, sier Sæter i en pressemelding.

Avdelingsleder i Agaia, Svein Erik Bjerkrheim, trekker også frem forutsigbarhet og kvalitet som viktige momenter for at de valgte å fornye avtalen med Rental Group Ekspert.

– For oss er det avgjørende å ha tilgang på riktig maskiner og utstyr, samtidig som at vi har den nødvendige fleksibiliteten som sikrer effektiv drift i prosjektene våre. Samarbeidet vi har med Rental Group fungerer godt, vi er trygge på at vi har tilgang på utstyret vi trenger, og jeg vil også si at god dialog og deres holdning til service er av stor betydning, sier Bjekrheim i meldingen.