Aga ny direktør for Vann og Miljø i COWI

Lars Aga går fra rollen som avdelingssjef på Veg til rollen som divisjonsdirektør for Vann og Miljø i COWI.

Aga tiltrådte stillingen 1. januar, og kom til COWI for rollen som avdelingsleder for veg-avdelingen høsten 2018.

– Aga har lang erfaring fra prosessrelatert industri og energiserviceselskaper som Aquamarine Subsea, Fjords Prosessing og Aker Subsea. I disse selskapene har han blant annet hatt roller som daglig leder og vice president, og bringer med seg bred nasjonal og internasjonal forretningserfaring, heter det i en melding fra COWI.

– COWIs divisjon for vann, miljø og industri har vært svært synlig det siste året, og har bidratt til å løfte frem den samfunnsmessige verdien av vann- og miljøfagene. Det være seg klimatilpassing og overvannshåndtering, behovet for økt vannleveringssikkerhet, utbygging og modernisering av renseanlegg, utarbeiding av bærekraftstrategier og klimatiltak samt håndtering av miljøgifter i luft, jord og vann, sier Aga i meldingen.

– Jeg gleder meg stort over å være en del av divisjonen, og ser frem til å jobbe med alle for å videreutvikle divisjonens kompetanse slik at vi fortsetter å være en foretrukket rådgiver hos kundene våre, samt et foretrukket sted å arbeide, legger Aga til.

Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI, er glad for å ha Aga på plass i sjefsstolen for Vann og miljø i COWI.

– Lars har solid erfaring fra både den tekniske og den kommersielle siden av bransjen. Alle disse egenskapene blir viktige i den videre utviklingen av divisjon Vann og miljø. Hans faglige innsikt og erfaring fra prosessindustri, samt det han har vist gjennom tiden som avdelingsleder for veg, gjør meg trygg på at Lars er riktig person til å lede Vann og miljøavdelingen vår i tiden fremover, sier Weydahl Berg.