Ill. Nexans
Ill. Nexans

AFRY skal prosjektere utvidelsen av Nexansfabrikken

Nexans har tildelt AFRY oppdraget med å utvide kabelfabrikken deres i Halden.

– Dette er en viktig global investering for Nexans, hvor vi med ny fabrikk i Halden bidrar til Nexans gruppens nye strategi «Electrify the Future». Dette vil ha stor betydning for vår fabrikk i Norge og sikre industrielle arbeidsplasser til neste generasjon, sier Rune Nordal, prosjektleder i Nexans, i en pressemelding.

AFRY er involvert fra forstudie til overlevering av ferdige bygg.

Prosjektet inkluderer å bygge ett produksjonstårn for DC høyspent eksportkabler, produksjonshaller samt lagring, støttebygg, parkering og infrastruktur.

– Produksjonstårnet blir Norges høyeste bygning når det står ferdig med cirka 140 meter. Ordreverdien for AFRY er ikke offentliggjort, heter det i meldingen.

– Utvidelsen av fabrikken er et komplekst prosjekt, og vi er avhengige av å jobbe med fleksible samarbeidspartnere som kan håndtere utfordringer. Det at AFRY kan levere tverrfaglig ingeniørkompetanse på alt fra reguleringsplan og søknader til detaljprosjektering er viktig for oss, sier Nordal.

– Vi er glade for å kunne bistå Nexans i dette strategiske prosjektet. AFRY har kunnskap og kompetanse innen både prosessindustri, bygg og infrastruktur. I tillegg leverer søsterselskapet Advansia prosjekt- og byggeledelse i kontraherings- og gjennomføringsfase på grunn- og byggearbeider. Dette gir en helhetlig leveranse, sier Jon Julsen, direktør for prosessindustri i AFRY Norge, i meldingen.

– Det er mange hensyn som må tas når en såpass stor fabrikk skal prosjekteres og bygges på to år. Vi tar med oss vår kompetanse på tverrfaglig samhandling inn i prosjektet, legger Ottar Skarstein, direktør for Buildings i AFRY, til.

Prosjektet med å utvide fabrikken er en del av Nexans strategi for å møte den økende globale etterspørselen innen elektrifisering.

– Strømkabler er en avgjørende komponent for å bygge sammenkoblinger mellom europeiske land, og redusere intermitterende* energi fra fornybare kilder. Av den grunn er strømkablene helt vesentlige for den europeiske omstillingen. Nexans strategiske satsning på elektrifisering er i stor grad drevet av veksttrenden innen havvind, og de store sammenkoblingene over hele verden, skriver selskapet. Det franske kabelselskapet ruster seg nå for en vekst på 250 prosent i havvindkabelmarkedet frem mot 2030.

Jon Julsen og Ottar Skarstein. Foto: AFRY
Jon Julsen og Ottar Skarstein. Foto: AFRY