Henning Olsen Is-fabrikken i Kristiansand utrustes med nytt prosessanlegg levert av AFRY. Foto: Henning Olsen Is

AFRY leverer nytt prosessanlegg til Hennig Olsen Is

Rådgiverselskapet AFRY er valgt som leverandør til store deler av et nytt prosessanlegg til Henning Olsen Is-fabrikken i Kristiansand.

Hennig-Olsen Is produserer årlig omtrent 32 millioner liter iskrem og frosne desserter i fabrikken sin i Kristiansand. Det utgjør nesten halvparten av det norske iskremmarkedet. Nå oppgraderer de store deler av prosessanlegget til ny og moderne teknologi som skal gi økt kapasitet, fleksibilitet og stabil kvalitet. Den nye løsningen vil også redusere energiforbruk og svinn i produksjonen, heter det i en pressemelding fra AFRY onsdag.

Henning Olsen Is har valgt AFRY som leverandør til store deler av det nye prosessanlegget.

AFRY skal levere, montere og idriftsette to prosessanlegg, våtmiksanlegg, tankgruppe og ventilmatrise. I prosessleveransene inngår også prosjektledelse, prosessdesign, pumper og tilhørende instrumentering, heter det i pressemeldingen.

– Hennig Olsen Is er en ny kunde for oss og vi ser fram til å jobbe sammen med dem. Dette er et strategisk viktig prosjekt for oss som vi vinner i en sterk konkurranse med etablerte leverandører, sier Hans Vedde, som leder AFRYs divisjon for mat og farmasi.

Den samlede kontraktsverdien for prosjektene er i overkant av 40 millioner kroner. Det nye prosessanlegget skal etter planen være ferdigstilt første kvartal 2022, skriver AFRY.