<p>BRA FOR BUSINESS: – Det er rene konkurransehensyn som gjør at vi har satt oss et mål om å øke kvinneandelen i AF Gruppen. Det handler ikke om kvotering eller likestilling, men rett og slett om å få tak i de flinkeste folkene, sier konsernsjef Morten Grongstad. Her med energiingeniør Iselin Abell Nilsen i AF Energi & Miljøteknikk, som er en av konsernets kvinnelige anleggsledere og en av få med fagbakgrunn som rørlegger. Foto: Svanhild Blakstad</p>– AF Gruppen har startet kvinneløftet i første omgang på ledernivå og på funksjonærsiden, men målsettingen er at det skal gjøre seg gjeldende i hele konsernet fra fagarbeidernivå til toppledelse, sier konsernsjef Morten Grongstad. Foto: Svanhild BlakstadEtter å ha ligget i bunnsjiktet når det gjelder kvinneandel blant konsernets ansatte, peker pilene nå i riktig retning etter at ledelsen i AF Gruppen fikk økt kvinneandel inn i strategiplanen for 2016-2020. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen og administrerende direktør Anne C. Gretland i Fotoware satt tidligere sammen i ledergruppen i Microsoft. I forrige uke holdt de foredrag om hvordan skape bedre kjønnsbalanse i mannsdominerte bransjer på Ingeborg-nettverkets inspirasjonsdag på VVS-dagene. I midten Eli Heyerdahl Eide, fagsjef Rørentreprenørene og grunnlegger av Ingeborg-nettverket. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Morten Grongstad, AF Gruppen, BNL-sjef Jon Sandnes, administrerende direktør Marianne Røiseland i Rørentreprenørene, fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene og rørlegger Marie Linn Havsgaard i Chr Vestrheim sattte søkelys på økt kvinneandel i byggenæringen under VVS-dagene på Lillestrøm.

AF-sjefen jakter flere kvinner

– Skal vi beholde posisjonen som Norges og Nordens mest lønnsomme entreprenør, holder det ikke med en kvinneandel på ni prosent.

Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen er klokkeklar på at det å få inn flere kvinner i bygg- og anleggsnæringen er helt nødvendig for å være konkurransedyktig i fremtiden.

– Det handler ikke primært om likestilling, kvotering eller omdømme, men om å få tak i de beste folkene uansett kjønn. Skal vi styrke vår konkurransekraft, må vi ha en likestilt rekruttering, sier han til Byggeindustrien.

Like før helgen sto han på scenen og holdt innlegg for Ingeborg-nettverket for kvinner i rørbransjen under VVS-dagene på Lillestrøm, om hvordan AF jobber for å øke kvinneandelen i konsernet.

Med sine 4200 ansatte er AF Gruppen blant de største entreprenørkonsernene i Norge, men i likhet med andre firmaer i bransjen er ikke kvinneandelen så mye å skryte av. Med ni prosent kvinner i staben er det et godt stykke igjen til den børsnoterte bygg- og anleggsgiganten kan påberope seg kjønnsbalanse i rekkene.

– Vi er Nordens mest lønnsomme entreprenør, men det kommer ikke til å vare hvis vi fortsatt skal ligge på bunnen når det gjelder kvinneandel. For å få tak i de dyktigste medarbeiderne må vi rekruttere bredere, sier Grongstad.

Gjorde som Drillo

Han bestemte seg for å gjøre noe med dette da han tiltrådte som konsernsjef i 2016.

– Hvis du ikke gjør noe konkret for å bedre kjønnsbalansen i bedriften, så er det tilfeldighetenes spill som avgjør om kvinneandelen vil gå opp eller ned. Det blir som Drillo sa, da han overtok landslaget etter mange års begredelige resultater: «Toppen av dumskap er når du ikke endrer forutsetningene eller handlingene, men likevel håper på et annet resultat.»

HANDLING TRUMFER PLAN: AF-sjefen brukte Drillo som referanse da han snakket om hva som må til for å skape endring i kjønnsbalansen i konsernet. Foto: Svanhild Blakstad

Med en kvinneandel på ni prosent i hele konsernet og kun én prosent på fagarbeidersiden, var det mye å ta tak i for den nye konsernsjefen.

– I 2016 var utgangspunktet ikke bra nok, og andelen av rekrutterte kvinner var fallende da vi skulle meisle ut en ny strategi frem til 2020. Derfor opprettet vi en arbeidsgruppe med både kvinner og menn, som skulle foreslå tiltak for å legge til rette for karriereutvikling i ulike livsfaser med spesielt fokus på foreldrepermisjoner og småbarnsperioder, samt sikre en god kultur for å beholde talenter av begge kjønn, sier han.

AFs konsernsjef forteller om en tidlig oppdagelse da de begynte å jobbe med prosjektet.

– Temaet om livsfaser er vel så relevant for mennene i bedriften, som for kvinnene. Ganske enkelt fordi det også er mange karer i AF som har lyst på pappapermisjon. Det ble mye lettere å snakke om og sette fokus på at fasen med småbarnsliv er noe helt annet, enn når ungene er flyttet ut. Det kom flere positive aspekter ut av det arbeidet, sier Grongstad.

Våknet opp på biltur

Konsernsjefen forteller også at han fikk en slags oppvåkning på en tre timers biltur fra Gøteborg til Oslo med en av sine kvinnelige ansatte, som i dag er en av direktørene i konsernet.

– Det som traff meg mest var at hun synes det var skuffende og rart at et så stort selskap som AF hadde så få konkrete tiltak når vi hadde så lav kvinneandel. Der og da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det, sier han.

Under denne samtalen ble han også bevisst på at plumpe kommentarer fra mannlige kolleger kan ta mye energi og skape usikkerhet i en arbeidshverdag. Dessuten at et lavt antall kvinner gir færre åpenbare rollemodeller.

– Det sto klart for meg at AF ikke kom til å få høyere kvinneandel hvis vi fortsatte å gjøre det som skapte ni prosent. Vi måtte gjøre noe helt annet, og det måtte komme fra lederhold, sier Grongstad.

Avskaffe nakenkalendre

AF Gruppen har gått ganske konkret til verks for å legge forholdene bedre til rette for kvinner i konsernet. Blant annet er det bannlyst med nakenkalendre på brakka.

– Det overrasket meg at utstyrsleverandørene fortsatt sender ut nakenkalendre i 2018. Det var så basalt at jeg ba vår interne maskinavdeling om å være tydelig på at slike kalender var uønsket i AF og at AF ville avstå fr å kjøpe maskiner fra slike leverandører. Da er vi tydelige på en del hygienefaktorer, sier Grongstad, som legger til at det ikke var bare kvinner som reagerte negativt på disse kalenderne.

Et annet tiltak er målet om at alle skiftebrakker skal være rigget for både menn og kvinner, slik at det ikke plutselig blir en problemstilling når prosjektet starter og kvinnene mangler gode skiftemuligheter. I tillegg har konsernet inngått et samarbeid med Wenaas-gruppen om å utvikle arbeidstøy som er tilpasset kvinner når det gjelder passform og funksjonalitet.

– Vi har dessuten fått våre tillitsvalgte med på å ha minimum en kvinnelig ansattrepresentant i styret, selv med bare ni prosent kvinneandel. Og alle konsernets forretningsenheter har blitt bedt om å implementere mål og tiltak i sine forretningsplaner for å øke kvinneandelen i selskapet, sier Grongstad.

AF Gruppen har som en av ti norske bedrifter – og den eneste innen bygg og anlegg – inngått samarbeid med #HunSpanderer om et tre års forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

Trenden snudd

Etter to år med ny strategi kan konsernsjefen glede seg over at pilene viser rett vei.

– Vi har faktisk klart å snu trenden. 28 prosent av de som er blitt ansatt hittil i år er kvinner, mot 12 prosent i 2016. I løpet av de fire årene fra 2012-2016 ansatte vi 109 kvinner. Nå har vi ansatt 140 kvinner på under to år. De er ikke kvotert inn, de er ansatt fordi de er de flinkeste, sier Grongstad.

I AF startet kvinneløftet i første omgang på ledernivå og på funksjonærsiden, men målsettingen er at det skal gjøre seg gjeldende i hele konsernet, fra fagarbeidernivå til toppledelse.

– Jeg misliker funksjonær/fagarbeider-begrepet. Det høres ut som to ulike lag, men nå er det engang slik i bransjen. Det neste store for oss blir å ta tak i fagarbeidersiden. Her er vår bransje begredelig med bare to prosent, og vi i AF ligger under det igjen med kun én prosent kvinnelige fagarbeidere blant våre ansatte.

Modernisere bransjen

Han mener at bransjen trenger å løfte seg litt fra «steinalderkulturen» som fortsatt finnes på noen områder.

– Dette er ikke bare snakk om et kvinneløft, men det handler om å modernisere bransjen. Som homofil er det nok heller ikke så lett å søke seg til deler av vår bransje. Det er trist at det er slik, og vi har alle en jobb å gjøre med å sørge for at det ikke er etnisitet, legning, religion eller kjønn det skal handle om, men rett og slett om å finne de flinkeste folkene, kvinner som menn.

Han legger også til at næringen historisk sett bærer preg av tøff mannskultur.

– Menn har dessverre opp gjennom tidene skapt arbeidsmiljøer rundt seg som kanskje ikke er så attraktive eller likestilte. Det skal vi rydde opp i. Jeg håper virkelig at om 2, 4 eller 6 år begynner denne statistikken å se annerledes ut på bred basis i hele bransjen, sier han.

Grongstad understreker at bygg- og anleggsnæringen er en kompetansenæring.

– Lykkes vi med å skape likestilte muligheter for alle, så vil vi som norske entreprenører bli enda mer konkurransedyktige – ikke bare i Norge, men world wide, avslutter han.