AF Gruppen har inngått endelig avtale for grunn- og kjellerarbeider på Clemenskvartalet, Bispevika Syd, Felt B8a. Illustrasjon: OSUAF Gruppen har inngått endelig avtale for grunn- og kjellerarbeider på Clemenskvartalet, Bispevika Syd, Felt B8a. Illustrasjon: OSU

AF signerte for nytt Bispevika-prosjekt

AF Gruppen har inngått endelig avtale for grunn- og kjellerarbeider på Clemenskvartalet, Bispevika Syd, Felt B8a.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding onsdag.

Oppdragsgiver er Clemenskvartalet Holding som er eid av Oslo S Utvikling (OSU) og HAV Eiendom. Prosjektet ligger syd for Bispekilen, langs Kong Håkon 5s gate og vannspeilet ved Middelalderparken, og er det første feltet som er igangsatt av OSU i Bispevika Syd.

Avtalen er en samspillstotalentreprise, og kontraktens verdi er estimert til 420 millioner kroner før merverdiavgift. Bygget skal miljøsertifiseres til BREEAM Very Good, skriver AF.

Grunnforholdene i denne delen av byen er, ifølge pressemeldingen, krevende, blant annet på grunn av håndtering av arkeologi.

Arbeidet omfatter prosjektering og utførelse av grunn- og betongarbeider for kjeller. Størrelse på tomten er omtrent 8.500 kvadratmeter. Clemenskvartalet vil omfatte rundt 270 leiligheter og næringsaktivitet i første og andre etasje. I AFs kontrakt er det kjeller bestående av to underliggende kjelleretasjer som utføres. Arbeidene startet i 2019, og så langt er omtrent 50 prosent av kontrakten ferdigstilt. Forventet ferdigstillelse er april 2021.

‒ Bispevika er et spennende område for byutvikling som vi har samarbeidet med Oslo S Utvikling på i flere år i Bispevika Nord. Etter å ha gjennomført boligprosjektet Dronninglunden og nå med Vannkunsten under ferdigstillelse, er vi glade for å kunne levere neste steg i Bispevika Syd i tett samarbeid med Clemenskvartalet og OSU, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.