Det sitter langt inne å komme igang med byggingen  av E6-strekningen mellom Roterud og Storhove i Innlandet. Illustrasjonen viser området ved Øyresvika sør for Lillehammer hvor ny E6 skal gå inn i tunnel. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.
Det sitter langt inne å komme igang med byggingen av E6-strekningen mellom Roterud og Storhove i Innlandet. Illustrasjonen viser området ved Øyresvika sør for Lillehammer hvor ny E6 skal gå inn i tunnel. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.

AF har ventet ett år på oppstart – milliardprosjektet ytterligere utsatt

AF Gruppen må smøre seg med enda mer tålmodighet før byggingen av ny E6 forbi Lillehammer kan starte. Entreprenørselskapet håper nå på oppstart rundt påsketider, men Nye Veier har ingen garanti for at det skjer.