AF Gruppens omsetning økte med 12 prosent i fjor. Illustrasjonsfoto: Hans Fredrik Asbjørnse/AF Gruppen

AF Gruppens omsetning økte med 12 prosent i fjor. Illustrasjonsfoto: Hans Fredrik Asbjørnse/AF Gruppen

AF Gruppen vokste med 12 prosent i fjor - resultatet går noe ned

AF Gruppens omsetning endte på 8.568 (8.112) millioner kroner i 4. kvartal og 31.205 (27.868) millioner kroner i 2022, som er en vekst på 12 prosent fra året før. Resultat før skatt ble 502 (635) millioner i 4. kvartal og 1.400 (1.580) millioner i 2022.

Dette tilsvarer en resultatmargin på 5,9 prosent (7,8 prosent) i 4. kvartal og 4,5 prosent (5,7 prosent) i 2022. Samlet ordrereserve var på 39.765 millioner kroner (38 646) per 31. desember 2022.

– Vi oppnår svært god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innenfor Offshore og Energi og Miljø. Anlegg leverer en tosifret driftsmargin, og Betonmast viser positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet. Innen Bygg og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende på tross av at flere enheter i begge virksomhetsområdene leverer svært solide resultater. Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

– Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Kontantstrømmen fra driften ble på -38 millioner kroner (301) i 4. kvartal og 1.460 millioner (1.415) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2022 netto rentebærende gjeld på 329 millioner (-29). Resultat per aksje for 2022 ble 8,96 kroner (9,60). Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2023.

H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (0,9). For 2022 var H1-verdien 1,1 (1,1). Sykefraværet for 4. kvartal endte på 4,7 prosent (4,9 prosent). For 2022 var sykefraværet 4,6 prosent (4,6 prosent).

– I 2022 har vi inngått kontrakter for flere store, komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. AF Gruppen har blant annet fått to oppdrag fra Oslo kommune knyttet til ny vannforsyning i Oslo og vi jobber med flere vindkraftprosjekter i Sverige. Vi er valgt som entreprenør for ny flyplass i Mo i Rana, der vi ennå er i samspillsfasen. I tillegg har vi inngått avtale om å bygge ny kabeltunnel i Oslo og vi utfører prosjekter innen både nybygg og rehabilitering for å ta vare på det som allerede er bygget. Dette er utfordrende prosjekter der vi får brukt vår kompetanse og gjennomføringsevne. Slike oppdrag er viktige for at vi fortsatt skal tiltrekke, utvikle og beholde markedets beste ledelses- og fagkompetanse, sier Tøftum.

Dette treker AF Gruppen frem som utvalgte høydepunkter fra kvartalet i pressemeldingen:
«Anlegg øker aktivitetsnivået sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverer et svært godt resultat. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon ved utgangen av kvartalet: E6 Rentvannstunnel i Oslo og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. AF Anlegg, Målselv Maskin & Transport, Eiqon og Stenseth & RS leverer svært gode resultater i kvartalet, og Consolvo leverer god lønnsomhet.»

«Virksomhetsområdet Bygg økte omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor, men det er stor variasjon i prestasjonene og resultatene til enhetene. Høye byggekostnader og energipriser har påvirket enhetenes lønnsomhet negativt, og virksomhetsområdet leverer totalt sett et svakt resultat i kvartalet. AF Bygg Oslo, Åsane Byggmesterforretning og Haga & Berg utmerket seg med svært gode resultater, mens Strøm Gundersen og HTB har gode resultater.»

«Betonmast leverer samlet sett et godt resultat i kvartalet. Enhetene Betonmast Oslo, Romerike, Buskerud-Vestfold, Trøndelag, Asker og Bærum og Østfold leverte svært gode resultater i kvartalet. Betonmast Røsand leverte et godt resultat i kvartalet. Fra 2022 er Betonmast Sverige blitt en del av virksomhetsområdet Sverige, og sammenligningstallene er omarbeidet.»

«Eiendom hadde lavt salg i kvartalet, og det ble inngått salgskontrakter på 9 (135) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 3 (60). For året er det inngått salgskontrakter på 216 (550) boliger, hvorav AFs andel er 89 (256). I 4. kvartal ble det overlevert 73 boliger på Brøter Terrasse, et AF Eiendom-prosjekt i Lillestrøm. I tillegg har AF Eiendom ferdigstilt næringseiendommen Hasle Tre i kvartalet. Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 940, hvorav AFs andel er 438. Salgsgraden på igangsatte prosjekter er 76 %.»

«Energi og Miljø leverer et svært godt resultat i kvartalet. AFs rivevirksomhet AF Decom river og sorterer ulike materialer for gjenvinning. AF Decom har revet og lagt til rette for gjenvinning av 1 941 (6 860) tonn metall i 4. kvartal, og 17 629 (14 806) tonn metall for året.Fundamentet for miljøvirksomheten er at avfall i stor grad kan brukes på nytt, og dermed være en verdifull ressurs i en voksende sirkulær økonomi. AFs miljøparker mottar forurenset masse og arbeider for å gjenbruke mest mulig som et alternativ til deponering.Realisert gjenvinningsgrad av forurenset masse i 4. kvartal er 80,1 %.AF Energi hadde høy aktivitet og et svært godt resultat i 4. kvartal. God drift i prosjekter innen fornybar energi og gevinst fra salg av en energisentral påvirker resultatet positivt.»

«Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, har hatt nok et kvartal med stor variasjon mellom de beste og svakeste prestasjonene, og totalt sett er resultatet svakt. Prosjektestimatene i tidligere Betonmast Sverige er ytterligere nedjustert i 4. kvartal. Kanonaden, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab i Mälardalen og AF Bygg Syd leverer svært gode resultater i kvartalet. HMB leverer et godt resultat.»

«Omsetningen for Offshore økte med hele 63 % sammenlignet med 4. kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverer et svært godt resultat. AF Offshore Decom leverer svært god lønnsomhet. Høy produksjon og god drift på miljøbasen i Vats bidro betydelig til det solide resultatet i kvartalet. AF Offshore Decom sorterte 90 % av konstruksjonene for gjenvinning i 4. kvartal, hvor metall er hovedkomponenten. AF AeronMollier hadde høy aktivitet og god lønnsomhet i 4. kvartal.»