Da kaffeforedlingsanlegget AF Gruppen bygde på vegne av Joh. Johansson Kaffe AS fortsatt var under oppføring. Foto: AF Gruppen
Da kaffeforedlingsanlegget AF Gruppen bygde på vegne av Joh. Johansson Kaffe AS fortsatt var under oppføring. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen tilkjent 50 millioner i tingretten etter sluttoppgjør om kaffeforedlingsanlegg

Tvisten som nylig var til behandling i Follo og Nordre Østfold tingrett gjaldt sluttoppgjør for Joh. Johansson Kaffe AS’ kaffeforedlingsanlegg oppført i en næringspark i Vestby kommune.