Militært treningsanlegg på Haakonsvern varmes allerede opp av fjernvarme fra sjøen. En ny energisentral skal bidra til at enda flere bygg på marinebasen kan kobles til fjernvarme. Foto: Ivan Brodey.

AF Gruppen og BKK skal sikre vannbåren varme til Haakonsvern

Mandag inngikk Forsvarsbygg en kontrakt som innebærer at AF Gruppen og BKK skal produsere og levere vannbåren varme til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern de neste 20 årene.

I en pressemelding for teller Forsvarsbygg at rundt halvparten av byggene ved marinebasen varmes allerede opp av en eksisterende sjøvarmesentral som Forsvarsbygg åpnet i 2009. Men ennå er det mange bygg som varmes opp av fossilt brensel.

Men nå skal det bygges en ny energisentral for fjernvarme og fjernkjøling. Energisentralen skal hente varme fra sjøen ved hjelp av varmepumper. I tillegg skal den kunne benytte bioolje for tilsatsvarme og reserve varmekilde.

Forsvarsbygg har etter en offentlig anbudskonkurranse nå inngått en langsiktig avtale med AF Gruppen og BKK om å bygge og drifte energisentralen og levere varmtvann til vannbåren oppvarming til Forsvarets bygninger på Haakonsvern. Avtalen har 20 års varighet. Leveransen vil gjennom avtaletiden produsere like mye energi som forbruket til rundt 4.500 boliger.

- Vi gleder oss til å ta fatt på et spennende samarbeid med AF Gruppen og BKK. Når dette står ferdig, vil Forsvaret på Haakonsvern være forsynt med 100 prosent miljøvennlig og fornybar fjernvarme og fjernkjøling, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Anders Sirevaag i meldingen. Energisentralen skal etter planen være operativ fra høsten 2021.