Kanonaden og Vattenfall fortsetter samarbeidet. Foto: Vattenfall

Kanonaden og Vattenfall fortsetter samarbeidet. Foto: Vattenfall

AF Gruppen med anleggsoppdrag til vindkraftprosjekt

Kanonaden Entreprenad, et datterselskap i AF Gruppen, skal bygge infrastrukturen til Bruzaholm vindpark i Eksjö kommune på vegne av Vattenfall.

Kontrakten har en verdi på cirka 210 millioner svenske kroner, eksklusive merverdiavgift.

Entreprisen omfatter veier, parkeringsplasser, fundamenter til 21 kraftverk og vindparkens interne strømnett. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise.

– Fundamentene er dimensjonert for vindturbiner med en totalhøyde på 240 meter. Vindparken vil ha en effekt på ca. 140 MW og en årsproduksjon på 460 GWh, heter det i en pressemelding.

– En av Kanonadens styrker er den omfattende kompetansen de har bygget opp gjennom årene. Selskapet nærmer seg 500 turbinfundamenter med tilhørende byggearbeid, noe som garanterer en effektiv leveranse og en fornøyd kunde. Vi er svært glade for den fornyede tilliten fra Vattenfall, som vi har samarbeidet med på en rekke tidligere vindkraftprosjekter i Sør-Sverige, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen, i meldingen.

Byggingen av vindparken Bruzaholm i Eksjö kommune starter i sommer. I år skal hogst- og veiarbeidet gjennomføres, og i 2024 fortsetter arbeidet med fundamenter, parkeringsplasser og kabeltrekking. Vindparken forventes ferdigstilt høsten 2025.