AF Gruppen innstilt som entreprenør for energiforsyningskontrakt i nytt regjeringskvartal

AF Gruppen er av Statsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av entreprisen K601 Samspill energiforsyning for nytt regjeringskvartal.

Arbeidene utføres i Oslo og består av både anleggs- og tekniske arbeider. Kontraktsarbeidene starter i oktober 2019 og forventet ferdigstillelse er i desember 2023. Avtalen er en samspillskontrakt med en estimert verdi på 550 millioner kroner, ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi ser frem til et godt samspill med Statsbygg ved gjennomføring av denne kontrakten, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.