Bak f.v.: Vidar Låte (daglig leder Aventi installation), Ragnar Holtan (divisjonssjef Omega Holtan), Anja Krohn Bjørnstad (assisterende prosjektleder AF), Hans Erik Sandvoll (prosjektstyringsleder AF) Foran f.v.: Terje Hundere (daglig leder i Aventi gruppen), Kristian Nilsplass (prosjektleder AF)
Bak f.v.: Vidar Låte (daglig leder Aventi installation), Ragnar Holtan (divisjonssjef Omega Holtan), Anja Krohn Bjørnstad (assisterende prosjektleder AF), Hans Erik Sandvoll (prosjektstyringsleder AF) Foran f.v.: Terje Hundere (daglig leder i Aventi gruppen), Kristian Nilsplass (prosjektleder AF)

AF Gruppen henter inn entreprenører til E6-prosjekter

AF Gruppen har inngått avtale med Aventi og samarbeidspartner Omega Holtan om totalunderentreprise for elektro- og automasjonsarbeidene på AFs E6-prosjekter i Innlandet.

Avtalen omfatter prosjektering og bygging av elektro- og automasjonsanlegg i prosjektet E6 Storhove – Øyer, hvor AF Gruppen er godt i gang med anleggsarbeidene. Den nesten ti kilometer lange strekningen inkluderer blant annet den 2,7 kilometer lange Fåbergtunnelen.

Avtalen omfatter også opsjon for tilsvarende arbeid i prosjektet E6 Roterud – Storhove, hvor AF Gruppen med sin rådgiver Norconsult har utviklet prosjektet gjennom samhandling med Nye Veier. 

Den 23 kilometer lange strekningen, hvor utførelsesfasen foreløpig ikke har startet, inkluderer blant annet Vingnestunnelen på 4,2 kilometer, samt tre store kryssområder.

Begge tunnelene bygges med to løp, og utformes for toveistrafikk.

– Aventi og Omega Holtan har gitt et solid inntrykk gjennom en grundig tilbudsprosess. Elektro- og automasjonsarbeidene er en viktig del av våre prosjekter, og vi ser nå frem til å få med Aventi på laget. Vi har stor tro på at entrepriseformen, hvor elektroentreprenøren også har ansvaret for prosjekteringen, vil medføre både innovative og robuste løsninger, sier Kristian Nilsplass, prosjektleder i AF Gruppen i en pressemelding.

Avtalen har en samlet samlet verdi på cirka 330 millioner uten merverdiavgift og med opsjon.

– For Aventi og Omega Holtan er tildelingen av prosjektet en god bekreftelse på satsningen som totalunderentreprenør som Aventi og Omega Holtan har arbeidet med den siste tiden. Vi er takknemlig for den tilliten AF utviser oss gjennom tildeling av kontrakten og skal sørge for en vellykket gjennomføring, sier Terje Hundere, daglig leder i Aventi Gruppen i meldingen.